facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Γκρίτζαλης Δημήτρης

IP_gritzalis
Καθηγητής ΟΠΑ

Ο κ. Γκρίτζαλης (Σπάρτη, 1959) (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) είναι Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Τμή-μα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, Διευθυντής του Προγράμ-ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα και Διευθυντής της Ερευνη-τικής Ομάδας Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών (INFOSEC). Δια-τέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας (2017-19), Πρόεδρος του ΕΛΚΕ (2016-19), Αναπλη-ρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (2016-17) και Πρόεδρος του Κέν-τρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) (2018-19) του Πανεπιστημίου. Ο κ. Γκρίτζαλης είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών, 1977), Μεταπτυ-χιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών (M.Sc. in Computer Science, City University of New York, 1984) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ασφάλεια Πληροφοριακών Συ-στημάτων, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1994). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν, μεταξύ άλλων: Κυβερνοασφάλεια, Προ-στασία Κρίσιμων Υποδομών ΤΠΕ, Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας, Ιδιωτικότητα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ασφάλεια στο Internet-of-Things και Προστασία Προσωπικών Δε-δομένων. Ο κ. Γκρίτζαλης υπηρέτησε ως μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με κύρια αρμοδιότητα τη διεύθυνση της διενέργειας ελέγχων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (1997-02). Επίσης, διατέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΟ Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (2010-11), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1988-96) και Πρόεδρος (1996-98) της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΠΥ), Πρόεδρος του Γνωμο-δοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του Υπ. Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (2003 -04) και Eθνικός Eμπειρογνώμονας (Permanent Stakeholders Group Member) στη European Network & Information Security Agency (ENISA) (2012-15). Για περισσότερα από 35 χρόνια, ο κ. Γκρίτζαλης έχει διευθύνει ή συμμετάσχει σε περισσότερα α-πό 150 έργα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστη-μάτων, ελέγχου και αξιολόγησης ασφάλειας, προστασίας κρίσιμων υποδομών, προστασίας δε-δομένων κλπ. Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από διεθνείς και εθνικούς, δημόσιους και ι-διωτικούς οργανισμούς, όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU Joint Research Center, Συμβούλιο της Ευρώπης, European Normalization Committee (CEN), Υπ. Εθνικής Άμυνας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Υγείας, Υπ. Πολιτισμού, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικου Χρέους, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Ρυθμι-στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ΟΤΕ, HellasSAT, Ελληνικός Ορ-γανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), Επιτροπή Λογιστικής Τυπο-ποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), Ελλη-νικά Κρατικά Ορυκτέλαια (ΕΚΟ), Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), ΟΣΕ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών, ΟΠΑΠ, Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών, British Petroleum, INFOQUEST, VODAFONE, INTRASOFT, UNISYSTEMS, ADACOM, Quality & Reliability, COSMOTELCO, ΟΑΣΑ, ΤΡΑΜ, Αττικό Μετρό, Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Νοσοκομεία (Αττικό, Λαϊκό, Νίκαιας, Σισμανόγλειο, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής), OSeven, RAVAGO κλπ. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του κ. Γκρίτζαλη περιλαμβάνει περισσότερες από 150 επιστη-μονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια σε βιβλία, στις οποίες έχουν γίνει περισσότερες από 7.500 αναφορές (h-index: 49, i10-index: 149). Ελληνικοί και διεθνείς εκδοτικοί οίκοι (Springer, Chapman & Hall, Kluwer Academics, Παπασωτηρίου, NewTechPub) έχουν δημοσιεύσει 10 συγγράμματά του, ορισμένα από τα οποία διδάσκονται σε πλήθος Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

  • dummy kedivim-opa@aueb.gr

  • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

  • dummydz@aueb.gr

  • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

  • dummysecretary@elearning.aueb.gr

  • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.