facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Αποστολή μας

Η κατάρτιση που κάνει τη διαφορά στην αγορά εργασίας

Εκ μέρους των εκπαιδευτών και όλου του προσωπικού του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας.

Στα 100 χρόνια της ζωής του, το ΟΠΑ έχει αποτελέσει βασικό εκπαιδευτικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, έχοντας εκπαιδεύσει ένα μεγάλο μέρος του ανώτερου στελεχιακό δυναμικού της οικονομικής και επιχειρησιακής ζωής της χώρας. Ξεκινώντας την δεύτερη 100ετία της ζωής του, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, το ΟΠΑ προσφέρει μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ προγράμματα επιμόρφωσης στο ευρύ κοινό, τόσο σύγχρονα (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, μέσω live streaming), όσο και ασύγχρονα (eLearning).

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ιδρύθηκε με το Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 1/τΒ/04-01-2018). Αποτελεί μονάδα του ΟΠΑ και είναι διάδοχος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ/ΟΠΑ). Το ΚΕΔΙΒΙΜ λειτουργεί στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3642/τΒ/27-08-2018. Διοικείται από το Συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης, έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος και τον Διευθυντή. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί το ΚΕΔΙΒΙΜ έρχονται ως προτάσεις στο Συμβούλιο από το ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος, αξιολογούνται και προωθούνται για έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι και τα κατά παραγγελία ενδοεταιρικά προγράμματα, τα οποία σχεδιάζονται ακριβώς στις ανάγκες της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου το 2018 έως και σήμερα έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 50 τέτοια προγράμματα.

Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και το εύρος των διεθνών συνεργασιών των στελεχών του ΟΠΑ έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα εξωστρέφειας, πρωτοπορίας, και επιμονής στην αριστεία που, στην περίπτωση του ΚΕΔΙΒΙΜ, έχει μεταφραστεί σε προγράμματα υψηλής στάθμης, που λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων, και μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην αγορά εργασίας. Σας παροτρύνουμε να εξερευνήσετε τα προγράμματα που προσφέρουμε και να βρείτε αυτό ή αυτά που σας ταιριάζουν για το επόμενο βήμα της επαγγελματικής σας κατάρτισης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

Σύντομο βιογραφικό: Ο Γεώργιος Λεκάκος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2006), στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά (2005), ενώ είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Tampere University of Technology. Είναι μέλος του ερευνητικού κέντρου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1998, ενώ είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας IML (Intelligent Media Lab) του ELTRUN. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Σύντομο βιογραφικό: Ο Σπύρος Μπλαβούκος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Essex του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Διδακτορική Διατριβή του είχε ως θέμα τη διαδικασία διαμόρφωσης των ελληνικών θέσεων στις διαπραγματεύσεις διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις αυτές. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Ανάλυση Πολυμερών Διαπραγματεύσεων Οικονομικής και Πολιτικής Φύσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του θεσμού της Προεδρίας. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων (DOSEI - Domestic Structures and European Integration) ήταν το μοναδικό πρόγραμμα Κοινωνικών Επιστημών υποψήφιο για το πανευρωπαϊκό βραβείο ερευνητικής αριστείας Καρτέσιος, το 2007. Έχει δημοσιεύσει και επιμεληθεί, μόνος ή σε συνεργασία, τρία βιβλία (Chairing Multilateral Negotiations: the Case of the UN - Routledge - 2011, The EU Presence in International Organizations - Routledge - 2010, Η Τελευταία Ελληνική Προεδρία: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και οι Τέσσερις Ελληνικές Προεδρίες της ΕΕ - Παπαζήσης - 2004) και σειρά επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά του εξωτερικού, όπως τα Review of International Studies, West European Politics, Journal of Common Market Studies, European Journal of Political Research, Journal of Public Policy, European Union Politics, South European Society and Politics, The Hague Journal of Diplomacy κ.ά. Η τρέχουσα ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση σημαντικών αλλαγών κατεύθυνσης στην εξωτερική πολιτική κρατών και τις παραμέτρους που τις επηρεάζουν, καθώς επίσης και τις οικονομικές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ.

ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σύντομο βιογραφικό: Ο Ιωάννης Νικολάου είναι Οργανωσιακός Ψυχολόγος, Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και Διευθυντής Έκδοσης (Editor-In-Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Selection and Assessment. Είναι συγγραφέας βιβλίων στον χώρο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της προσέλκυσης, επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού και ειδικά στον ρόλο της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Διδάσκει σχετικά μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για τα οποία έχει τιμηθεί με Αριστεία Διδασκαλίας, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού (Τσαμούρης ΑΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ, PeopleCert, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας, Εθνική Τράπεζα, Emporiki Bank, Kantor, κλπ.) και ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών σε επιχειρήσεις (π.χ. Menarini, Metro, OTE Academy, Eurobank, Intracom, Pfizer, SEAT, ΑΒ Βασιλόπουλος, κλπ). Υπήρξε μέλος του ΔΣ του European Association of Work & Organizational Psychology (EAWOP) ενώ είναι ενεργό μέλος  διεθνών επιστημονικών φορέων (EAWOP, SHRM, SIOP), Chief Science Officer της Ελληνικής Start-up  Owiwi, συν-ιδρυτής του European Network of Selection Researchers (ENESER), όπως και του εθελοντικού οργανισμού mentoring προς αποφοίτους Job-Pairs (http://www.job-pairs.gr).
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής

Σύντομο βιογραφικό: Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (1994). Απέκτησε Μεταπτυχιακό, με διάκριση, στη Στατιστική με Εφαρμογές στην Ιατρική από το Πανεπιστήμιο του Southampton (1995) και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου (1999). Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις από τον Μάιο του 1999 έως και τον Νοέμβριο του 2000. Δίδαξε Θεωρία Πιθανοτήτων στο Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως προσωρινός διδάσκων το εαρινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2000-2001. Το 2001 του απενεμήθη (από κοινού με άλλη συνάδελφο) το Λευκοπούλειο Βραβείο για την Καλύτερη Διδακτορική Διατριβή σε θέματα στατιστικής για τη διετία 1999-2000 από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Διετέλεσε Λέκτορας «Ποσοτικών Μεθόδων» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την περίοδο 2001-2004 και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2004 έως το 2011. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου (Στατιστικής, Επιχειρηματική Αναλυτική, και Επιστήμης Δεδομένων), του Πανεπιστήμιου Αθηνών (Βιοστατιστικής, και Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διοίκησης Επιχειρήσεων). Έχει δώσει διαλέξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα των Πανεπιστημίων της Παβία και του καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου και στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μπικόκα του Μιλάνου. Έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου την περίοδο 2006 - 2007. Δημιουργός και οργανωτής της ιστοσελίδας grstats list (http://grstats.forumotion.net/). Το 2010, το βιβλίο του με τίτλο "Bayesian Modeling Using WinBUGS", το οποίο εκδόθηκε από τον Εκδοτικό Οίκο J. Wiley, βραβεύτηκε με «τιμητική μνεία» (Honorable Mention) στην κατηγορία των Μαθηματικών στον ετήσιο διαγωνισμό επιστημονικού βιβλίου PROSE (Professional and Scholarly Excellence) Awards, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο από την Ένωση Αμερικανών Εκδοτών (Association of American Publishers - AAP). Έχει διοργανώσει δύο συνέδρια (workshops) συνέδρια σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Παβία και του Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνο στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Μπεϋζιανής και υπολογιστικής Στατιστικής, κατηγορικών δεδομένων, σε μεθοδολογία και κατασκευή στατιστικών μοντέλων σε μεθοδολογία επιλογής μοντέλων και μεταβλητών. Επίσης, ασχολείται με εφαρμογές σύνθετων μοντέλων σε προβλήματα Ιατρικής Έρευνας, Ψυχομετρίας, και αθλητικών δεδομένων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Σύντομο βιογραφικό: Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 1997, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (M.Sc.) στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Stanford, το 1999 και 2003 αντιστοίχως, και Διδακτορικό (Ph.D.) από το ίδιο πανεπιστήμιο, το 2003. Κατά την περίοδο 1997-1999 ήταν Βοηθός Έρευνας στο εργαστήριο Starlab του Stanford, υποστηρίζοντας τη διεξαγωγή πειραμάτων της ομάδας Mars Global Surveyor Radio Science Team και διεξάγοντας έρευνα στην διάδοση ραδιοκυμάτων διαμέσου της ατμόσφαιρας, υπό την επίβλεψη του Καθ. G. L. Tyler. Κατά την περίοδο 2000-2003 ήταν Βοηθός Έρευνας στο εργαστήριο Wireless Systems Lab τού ίδιου πανεπιστημίου, ασχολούμενος ερευνητικά με θέματα ασυρμάτων δικτύων, υπό την επίβλεψη της Καθ. Andrea J. Goldsmith. Κατά την περίοδο 2003-2005 διετέλεσε Έμπειρος Ερευνητής (Senior Researcher) στο Ερευνητικό Κέντρο Τηλεπικοινωνιών Βιέννης (Telecommunications Research Center Vienna) της Αυστρίας. Από το 2005 μέχρι το 2009 ήταν Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2009 έως το 2020 ήταν Επίκουρος Καθηγητής και από το 2020 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των ασύρματων δικτύων, και ιδιαιτέρως στη χωρητικότητά τους, την επίδραση της κινητικότητας των κόμβων στις επιδόσεις τους, τη δρομολόγηση, τον έλεγχο προσπέλασης μέσου και τον διαστρωματικό σχεδιασμό τους. Τον ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως νέες τοπολογίες τρέχοντος ερευνητικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα με ανοχή στις καθυστερήσεις, και κυψελοειδή δίκτυα νέας γενιάς. Χρησιμοποιεί εργαλεία κυρίως από τη θεωρία πιθανοτήτων και τη θεωρία βελτιστοποίησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

  • dummy kedivim-opa@aueb.gr

  • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

  • dummydz@aueb.gr

  • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

  • dummysecretary@elearning.aueb.gr

  • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search