facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής «ΚΕΔΙΒΙΜ») διατηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών (εφεξής «Μητρώο»). Το Μητρώο συντηρείται με ευθύνη του Διευθυντή του ΚΕΔΙΒΙΜ, σύμφωνα με το αρ. 120 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 141/21.07.2022) και το άρθρο 15 του Κανονισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ (Απόφαση 10383 της Συγκλήτου του ΟΠΑ, ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4056/23.06.2023).

Στο Μητρώο εγγράφονται όσοι εκπαιδευτές περιλαμβάνονται στα σχέδια οδηγού σπουδών που υποβάλλονται με τις αιτήσεις-προτάσεις προγραμμάτων των επιστημονικά υπευθύνων, τα οποία εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Κέντρου και το Πρυτανικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τυχόν ειδικότεροι όροι που τίθενται στο νόμο (προσόντα, πιστοποιήσεις κ.λπ). Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξής τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών κρίνεται από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ προς τους εκπαιδευτές των εγκεκριμένων προγραμμάτων και υποβολής από αυτούς, μέσω τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής που διατηρείται εντός του ιστοτόπου diaviou.aueb.gr, προσωπικών τους δεδομένων. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εκπαιδευτές υποβάλλουν, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, αναθεωρήσεις και συμπληρώσεις των παραπάνω δεδομένων καθόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτών προκειμένου να αξιολογήσει τις προτάσεις προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν, να τους εντάξει στο Μητρώο εφόσον αυτά εγκριθούν, και ακολούθως να συνάπτει συμβάσεις έργου με αυτούς, να διατηρεί το Μητρώο επικαιροποιημένο και να ενημερώνει το κοινό για τη συμμετοχή τους στα προσφερόμενα προγράμματά του.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτών υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής «ΟΠΑ»), στο οποίο υπάγεται το ΚΕΔΙΒΙΜ.  

2. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Μητρώου Εκπαιδευτών

Τα Προσωπικά Δεδομένα Μητρώου Εκπαιδευτών (εφεξής απλώς «προσωπικά δεδομένα») είναι αυτά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές και εκπαιδευτές στο ΚΕΔΙΒΙΜ,  

 • είτε ως μέρος αίτησης προγράμματος, είτε με την εγγραφή τους στο Μητρώο μέσω της τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής είτε εκ των υστέρων, όντας εγγεγραμμένοι,
 • με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, ή εντύπως),
 • είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν πρόσκλησης του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

 • (Δ) Προσωπικά στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο)
 • (Δ) Στοιχεία εργασίας ΟΠΑ (Σχολή, Τμήμα, Θέση), εφόσον υπάρχει εργασιακή σχέση με το ΟΠΑ
 • (Δ) Συνοπτικό βιογραφικό
 • Γνωστικά αντικείμενα
 • Στοιχεία σπουδών (Τίτλος, Τμήμα, Ίδρυμα-χώρα και έτος λήψης για το ανώτερο πτυχίο και επίπεδο γνώσης αγγλικών)
 • Διεύθυνση κατοικίας (Οδός-αριθμός ή ΤΘ, Δημοτικό διαμέρισμα, Δήμος, ΤΚ, Χώρα)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας εντός ΟΠΑ, τηλέφωνο εργασίας εκτός ΟΠΑ, διευθύνσεις email)
 • Άλλα προσωπικά στοιχεία (Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΜΚΑ, Κωδικός ΛΑΕΚ, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • (Π) (Δ) Στοιχεία επικοινωνίας προς δημοσίευση (Ιστοσελίδα εντός ΟΠΑ, ιστοσελίδα εκτός ΟΠΑ)
 • (Π) (Δ) Στοιχεία εργασίας εκτός ΟΠΑ (Επάγγελμα, Οργανισμός/εταιρεία, Τίτλος θέσης)
 • (Π) (Δ) Φωτογραφία
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών
 • (Π) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας
 • (Π) Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
 • (Π) Άλλα στοιχεία επικοινωνίας (Skype ID, Linkedin ID)

Όσα εκ των άνω δεδομένων έχουν την ένδειξη (Δ) (εφεξής «δεδομένα τύπου Δ») δημοσιοποιούνται από το ΚΕΔΙΒΙΜ. Η δημοσιοποίηση αυτή μπορεί να αφορά στην περίληψη πληροφοριών εκπαιδευτών στον Οδηγό Σπουδών (αρ.16 παρ.5 Κανονισμού ΚΕΔΙΒΙΜ) ή στην ανάρτηση πληροφοριών στον ιστότοπο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Όσα εκ των άνω δεδομένων έχουν την ένδειξη (Π) υποβάλλονται προαιρετικά. Τα υπόλοιπα υποβάλλονται υποχρεωτικά.

3. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα άνω δεδομένα προκειμένου:

α) Να αξιολογήσει την έγκριση προγραμμάτων και την ένταξη αιτούντων στο Μητρώο.

β) Να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση τήρησης Μητρώου Εκπαιδευτών, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 15 του Κανονισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ.

γ) Να συνάψει συμβάσεις έργου με τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτές.

δ) Να προχωρήσει στην έκδοση των απαραίτητων παραστατικών ή άλλων φορολογικών στοιχείων.

ε) Να δημοσιεύσει στοιχεία του βιογραφικού των εκπαιδευτών στον Οδηγό Σπουδών, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 16 παρ. 5 Κανονισμού ΚΕΔΙΒΙΜ.

στ) Να αναρτήσει πληροφορίες για τους εκπαιδευτές του στον ιστότοπο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

4. Νομική βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτών στηρίζεται στις κάτωθι νομικές βάσεις:

α) ως προς τους σκοπούς α’, β’, δ’ και ε’ στη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παρ.1γ ΓΚΠΔ)

β) ως προς τον σκοπό γ’, στην εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ) της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων (εν προκειμένω ο υποψήφιος εκπαιδευτής ή εκπαιδευτής) είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

γ) ως προς τον σκοπό στ’, στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1ε ΓΚΠΔ).

5. Διάρκεια Επεξεργασίας

α) Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Μητρώο, τα υποβληθέντα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται άμεσα.

β) Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα του εκπαιδευτή που σχετίζονται με τη σύμβαση αυτή τηρούνται για είκοσι (20) έτη, για τον σκοπό της συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις και της άσκησης/υπεράσπισης των εννόμων δικαιωμάτων του ΟΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα που διατηρούνται είναι τα απολύτως συναφή και αναγκαία για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών.

γ) Σε περίπτωση εγγραφής στο Μητρώο, τα προσωπικά δεδομένα του εκπαιδευτή που καταχωρούνται σε αυτό διατηρούνται καθόλο το διάστημα τήρησης του Μητρώου αυτού. Και στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα που διατηρούνται είναι μόνον όσα έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο.

Δ) Τα δεδομένα τύπου Δ, δημοσιοποιούνται για όλο το διάστημα κατά το οποίο το ΚΕΔΙΒΙΜ προσφέρει προγράμματα στα οποία συμμετέχει ο εκπαιδευτής.  

6. Τα δικαιώματα των εκπαιδευτών

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εκπαιδευτές:

 • Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχουν υποβάλει.
 • Έχουν το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή αναληθών στοιχείων που τους αφορούν.
 • Έχουν δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή είναι παράνομη ή το ΚΕΔΙΒΙΜ δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Έχουν δικαίωμα εναντίωσης και μπορούν να αντιτάσσονται ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Μπορούν να εναντιωθούν στη λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα και να ζητήσουν οι αποφάσεις να λαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές.
 • Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, το δε δικαίωμα αυτό ικανοποιείται εφόσον και στον βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό βάσει των απαιτήσεων νομιμότητας της ειδικότερης πράξης επεξεργασίας.

7. Αποδέκτες των Δεδομένων

Για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη διαβίβασης. Όμως αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), για τις οποίες το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να εκδίδει και να αποστέλλει στατιστικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές τα δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται.

Οι Δημόσιες Αρχές που ενδέχεται να λάβουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας δεν θεωρούνται αποδέκτες κατά τα οριζόμενα στο αρ. 4 παρ. 9 του ΕΕ 2016/679.

8. Προστασία Δεδομένων από τρίτα μέρη

Εάν κριθεί απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων από τρίτα μέρη (π.χ. υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος από τεχνική εταιρεία), διασφαλίζουμε ότι έχει καταγραφεί συμβατικά η υποχρέωση εχεμύθειας και προστασίας από την πλευρά του τρίτου μέρους. Δεν πωλούνται δεδομένα ή μοιράζονται αυτά σε τρίτα μέρη για οποιονδήποτε λόγο.  

9. Αναθεώρηση Πολιτικής

Ενδέχεται κατά καιρούς το ΚΕΔΙΒΙΜ να τροποποιεί αυτή την πολιτική. Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το ΚΕΔΙΒΙΜ χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα ειδοποιήσει τους εκπαιδευτές, στέλνοντάς τους μια ειδοποίηση σε όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του έχουν παράσχει ή με την ανάρτηση μιας εμφανούς ειδοποίησης στις σελίδες του. Παρ' όλα αυτά οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ελέγχουν αυτή την Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ελέγχουν τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτή.

10. Εποπτική Αρχή

Στην Ελλάδα η Αρμόδια Εποπτική Αρχή με την οποία μπορούν να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή ερωτημάτων ή καταγγελιών αναφορικά με ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητες της, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

11. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα

12. Αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΑ

ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

Τηλ.: 210 8203912

Email: kedivim-opa@aueb.gr

13. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Μαρία Αντωνοπούλου

Τηλ. : 210 8203135

Email: dpo@aueb.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search