facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Βελτίωση Δεξιοτήτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον στην Αγγλική Γλώσσα

Βελτίωση Δεξιοτήτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον στην Αγγλική Γλώσσα

PI_psa
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το δυναμικό αυτό σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώσει την ευχέρεια χρήσης της αγγλικής γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό λόγο και να εξελίξει τις προσωπικές επιδόσεις μέσα από την επικοινωνιακή εξάσκηση ώστε να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και η άνεση των εκπαιδευόμενων.

Κάθε διδακτική ενότητα είναι δομημένη πάνω σε θεωρία και ασκήσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της χρήσης του λόγου, της δομής και της οργάνωσης των εγγράφων, κειμένων και παρουσιάσεων που καλούνται να τοποθετηθούν και να διαπραγματευτούν τα στελέχη των επιχειρήσεων. Η ποικιλία των κειμένων με πρακτικές εφαρμογές διαφορετικής θεματολογίας εκθέτει τους σπουδαστές σε διαφορετικού τύπου αναγνώσματα υποβοηθώντας με αυτό τον τρόπο τη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε περιβάλλοντα που ανταποκρίνονται σε καθημερινή βάση τα στελέχη μιας επιχείρησης.

Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν το πρόγραμμα είτε Δια Ζώσης στην αίθουσα, είτε με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Εξέταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Θα γίνουν, επίσης, παρουσιάσεις εκπαιδευομένων (ατομικές ή/και ομαδικές).
Θεματικές ενότητες
 1. Public Speaking & Writing: Defining & Understanding the Intentions of Speakers & Writers in a Business Environment
 2. The Fine Αrt of Business Messages /Levels of Business Language/The Language of Meetings, Analyzing Purpose, Audience, Tone & Style Matters
 3. Generating & Developing Ideas, Modes of Development, How do you keep a draft / speech (presentation) on track
 4. The Persuasive Business Style Documents, Constructing Solid Arguments & Supporting Ideas, Evaluating Evidence
 5. Electronic Mail Communication: Enquiries, Requests, Complaints, Sales
 6. In Company Communication: Interoffice Memoranda
 7. Business Proposals
 8. Business Reports
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Karagkouni, K. (2018) The Art of Drafting Business Documents. Athens: AUEB Publications
 • Selected Readings, in-class discussion & written tasks from various academic sources (available on e-class)
Η αξία του προγράμματος
Tο σεμινάριο ενδυναμώνει τις ρητορικές δεξιότητες λόγου και οργάνωσης παρουσιάσεων. Ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές σύνταξης εγγράφων για την αποτελεσματική παραγωγή τους, ατομικών και συνεργατικών έργων σε επαγγελματικά πλαίσια. Καθοδηγείται από τις ανάγκες και τις πρακτικές των στελεχών των επιχειρήσεων. Δίνει έμφαση στη ορθή χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραμματικής και σύνταξης, όπως απαιτείται σε αυτές τις παρουσιάσεις). Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται ώστε να διαμορφώσουν τα γραπτό και τον προφορικό λόγο δεοντολογικά, για πολλαπλά ακροατήρια, σε ποικίλες επαγγελματικές καταστάσεις.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Οι διαλέξεις διεξάγονται τις Πέμπτες, και ώρα 6μμ-9μμ.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει τελικής γραπτής εξέτασης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/02/2024
Έναρξη προγράμματος: 29/02/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 18/04/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 1,5
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 24
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 21
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 45
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 8
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε αποφοίτους οικονομικών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης κτλ.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Απαιτείται πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 έως C2 (βλέπε ΑΣΕΠ)
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτή κάθε εβδομάδα στο πλαίσια της διδακτικής ενότητας που παρουσιάζεται στην αντίστοιχη εβδομάδα μέσω Ηλ. Ταχυδρομείου αλλά (αν κριθεί απαραίτητο) και σε συναντήσεις με φυσική παρουσία.
Κόστος
LIVE STREAMING: 400€
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 400€
Περιγραφή δόσεων
Α) 1η Δόση-Προκαταβολή 200€
Β) 2η Δόση 200€
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search