facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Εταιρική Διακυβέρνηση στις Eισηγμένες Εταιρείες

PI_govlisted
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συμμόρφωση με τις ενωσιακού και εθνικού δικαίου διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά το Νομοθετικό Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα λειτουργίας των εισηγμένων εταιρειών και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προτεινόμενου προγράμματος ανάλογα με τις νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα βοηθά τους καταρτιζόμενους:
 • Στην καλύτερη ανταπόκρισή τους σε διοικητικές ή στελεχιακές υποχρεώσεις στην εργασία του (π.χ. ως στελέχους ή υπαλλήλου σε εισηγμένη εταιρεία)
 • Στην επαρκέστερη κατάρτισή τους σε τομείς επιχειρηματικής δράσης αλλά και παροχής υπηρεσιών προς πελάτες
 • Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας
 • Στην απόκτηση ειδίκευσης και τεχνογνωσίας σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση του επαγγέλματός του (π.χ. ως δικηγόρου, συμβούλου επιχειρήσεων)
Θεματικές ενότητες
 1. Εταιρική Διακυβέρνηση & Οργάνωση της Εισηγμένης Εταιρείας
 2. Εταιρική Διακυβέρνηση & Σχέσεις με τους Μετόχους
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα:
 • Συμβάλλει στην εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης (compliance) των Εισηγμένων Εταιρειών.
 • Παρέχει ειδίκευση και τεχνογνωσία σε στελέχη της αγοράς προς ενίσχυση της καταλληλότητά τους κατά την παροχή υπηρεσιών ή την εργασία τους σε επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα.
 • Παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις για την επιμόρφωση του διοικητικού και στελεχιακού δυναμικού τους προς την κατεύθυνση της εταιρικής κουλτούρας και διαφάνειας.
 • Παρέχει πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα ρυθμίσεων και λειτουργίας του εταιρικού και χρηματοπιστωτικού τομέα.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνεται με τη συμμετοχή στην eLearning εξέταση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 60%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 20/08/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 1,5
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 15
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 30
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 45
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Διοικητικά μέλη/στελέχη εισηγμένων εταιριών (μέλη διοικητικού συμβουλίου και μέλη/στελέχη επιτροπών), εκτελεστικά - μη εκτελεστικά/εποπτικά.
 • Υπηρεσιακά στελέχη εισηγμένων εταιριών, όπως στελέχη υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης, νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών οικονομικών τμημάτων, υπηρεσιών τομέων εμπορικής λειτουργίας, ειδικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετόχων & επικοινωνίας, υπηρεσιών δημοσιοποιήσεων & ανακοινώσεων εταιρικών πράξεων κλπ.
 • Στελέχη επιχειρήσεων του ευρύτερου εμπορικού τομέα αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες της αγοράς (όπως δικηγόρους, λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων κλπ.)
 • Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο που επιθυμεί να εξειδικευτεί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στον τομέα των εμπορικών επιχειρήσεων και εισηγμένων εταιρειών.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 230€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 230€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 120€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 110€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 184€ (σύνολο ποσού), 120€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 64€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

6 comments
Χρήσιμο σεμινάριο για όποιον ασχολείται από οποιαδήποτε θέση στον τομέα των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, καθώς διαθέτει επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό με το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάζεται με τρόπο που βοηθά στην κατανόηση των υποχρεώσεων στις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν οι εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ.
ΕΣ
Το αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, ιδιαίτερα εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
ΔΜ
Αρκετά ενδιαφέρον και κυρίως επίκαιρο.
ΣΛ
Εξαιρετικό πρόγραμμα με το πλέον επικαιροποιημένο υλικό!! Ίσως πιο μικρές οι ενότητες του προγράμματος...Follow E-learning Aueb courses for a unique experience.
ΕΜ
Ένα επίκαιρο σεμινάριο για την εταιρική διακυβέρνηση και τις σχέσεις με τους μετόχους. Πλούσιο υλικό, πολυπληθείς αναφορές και κάλυψη ευρέος φάσματος της νομοθεσίας.
ΕΜ
Πολύ καλά οργανωμένο το εκπαιδευτικό υλικό και πολύ επίκαιρο.
ΤΤ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search