facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Μεθοδολογία Έρευνας σε Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Μεθοδολογία Έρευνας σε Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες

PI_resmeth
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά στάδια εκπόνησης έρευνας στις διοικητικές και κοινωνικές επιστήμες και τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Παρέχει το τεχνικό υπόβαθρο για τη διεξαγωγή μιας πρωτογενούς έρευνας από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων μέχρι τον σχεδιασμό ερωτηματολογίου και τη λήψη αποφάσεων. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, παρουσιάζει την ερμηνεία των στατιστικών συντελεστών και αποτελεσμάτων ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Παρότι η οπτική του προγράμματος είναι ακαδημαϊκή, ένα κοινό που επίσης μπορεί να ωφεληθεί είναι τα στελέχη επιχειρήσεων. Γι’ αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Αναφέρονται, επίσης, οι βασικές αρχές συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας και θίγονται ζητήματα ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα βοηθά τους καταρτιζόμενους σε τέσσερα επίπεδα:
 • Να αξιοποιούν τις δευτερογενείς πηγές δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους.
 • Να ορίζουν ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει να διερευνηθούν ποσοτικά και να τα επικοινωνούν αποτελεσματικά στους συνεργάτες τους (brief).
 • Να κατανοούν τα ερευνητικά αποτελέσματα και να μπορούν να αξιολογήσουν τη χρησιμότητά τους.
 • Να συνδέουν τα ερευνητικά δεδομένα (δευτερογενή και πρωτογενή) με συγκεκριμένες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στη επιστημονική έρευνα- Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος
 2. Δευτερογενής έρευνα και Επισκόπηση βιβλιογραφίας
 3. Πρωτογενής Έρευνα Ι: Ποιοτικές Μέθοδοι
 4. Πρωτογενής Έρευνα ΙΙ: Ποσοτικές Μέθοδοι
 5. Διαχείριση και Επεξεργασία δεδομένων
 6. Ερμηνεία Αποτελεσμάτων, Μέρος Ι
 7. Ερμηνεία Αποτελεσμάτων, Μέρος ΙΙ
 8. Συγγραφή και Παρουσίαση
 9. Ερευνητική Δεοντολογία
Η αξία του προγράμματος

Για τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών: Επειδή δεν αποτελεί μέρος της κατεξοχήν δουλειάς τους, πολλά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών δεν γνωρίζουν πολλά για την ερευνητική διαδικασία, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της. Αυτό τους εμποδίζει από το να κατανοούν σε βάθος τα ερευνητικά ευρήματα και τις προεκτάσεις τους με αποτέλεσμα να γίνονται λάθη στην ερμηνεία που μετατρέπονται σε λάθη στις αποφάσεις. Επιπλέον, δυσχεραίνει την επικοινωνία με τους ερευνητές. Η κατανόηση των βασικών αρχών της επιστημονικής έρευνας μπορεί να διορθώσει όλα τα παραπάνω.

Για τους νέους ερευνητές: Οι φοιτητές καλούνται να κάνουν κάποιου είδους έρευνα στο πλαίσιο των σπουδών τους, ιδιαίτερα στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ωστόσο, σπάνια έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας. Συνήθως μαθαίνουν μόνοι τους και αρκετά συχνά, αυτό συμβαίνει στη διάρκεια του μάστερ ή του διδακτορικού τους. Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο να καλύψει το χάσμα αυτό και να επιτρέψει στους νέους ερευνητές να αφοσιωθούν στο αντικείμενό τους.

Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ο τελικός βαθμός των εκπαιδευόμενων προκύπτει από την επίδοση στις ασκήσεις αξιολόγησης των επιμέρους ενοτήτων και την επίδοση σε μία τελική εξέταση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 12/01/2025
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 70
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 20
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 11
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα είναι χρήσιμο σε νέους ερευνητές που δεν έχουν προηγούμενη γνώση στον σχεδιασμό και τη μεθοδολογία της έρευνας. Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που ακολουθούν μία data driven προσέγγιση. Παρέχει μια πλήρη εισαγωγή στη διοικητική και κοινωνική έρευνα και θα αποδειχθεί σημαντικό εφόδιο τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους νέους ερευνητές.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα. Όμως, λόγω του κοινού, στο οποίο απευθύνεται το μάθημα, είναι αναμενόμενο οι καταρτιζόμενοι να έχουν:
 • σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • βασικές γνώσεις μαθηματικών (επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 • γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι κυρίως ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Προβλέπεται, όμως, και περιορισμένος αριθμός τηλεδιασκέψεων, για την επίλυση αποριών και σχετικών θεμάτων. Από τον αριθμό των εκπαιδευόμενων θα εξαρτηθεί αν θα συμμετέχουν όλοι ταυτόχρονα ή θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες.
Κόστος
ELEARNING: 300€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 300€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 150€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 150€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 240€ (σύνολο ποσού), 150€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 90€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

7 comments

Εξαιρετικό το πρόγραμμα. Ότι πιο χρήσιμο για έναν νέο ερευνητή. Δίνει τα απαραίτητα εφόδια σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την έρευνα.

Αλέξανδρος Τσιχουρίδης
Προγραμματιστής, Ιδ. Υπάλληλος

ΑΤ
Εξαιρετική και προσαρμοσιμη μαθησιακή εμπειρία.
ΔΑ
Πολύ βοηθητικό για φοιτητές και όχι μόνο, που αναζητούν έξτρα γνώση πάνω στο ευαίσθητο θέμα της μεθοδολογίας έρευνας.
ΣΠ
Το πρόγραμμα αυτό ήταν η πρώτη μου επαφή με την εκμάθηση μέσω βιντεο-διαλέξεων. Εξεπλάγην θετικά!
ΑΑ
Όλα ήταν άψογα οργανωμενα, σίγουρα ήταν πολύ καλή η επιλογή παρακολούθησης του προγράμματος.
ΝΑ
Εξαιρετικό πρόγραμμα!
ΝΤ
Η εκπαιδευτική εμπειρία που βίωσα μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα με βοήθησε να μετασχηματίσω τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις μου με σκοπό να τις προσαρμόσω στις μελλοντικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθώ το τρέχον έτος.
ΧΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search