facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

PI_talent
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το επάγγελμα του Talent Acquisition Professional/Specialist θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης έλλειψης στελεχών, ειδικά στον κλάδο της πληροφορικής, του brain drain της τελευταίας δεκαετίας αλλά και της σταθερά μειούμενης ανεργίας, ειδικά την επαύριον της πανδημίας. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις κα δεξιότητες για να εισέλθουν ή/και να εξελιχθούν στον συγκεκριμένο κλάδο. Σε κάθε μια από τις ενότητες του προγράμματος θα αναλυθούν τα στάδια της αποτελεσματικής προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο διαδεδομένες (π.χ. συνέντευξη) αλλά και σύγχρονες μεθόδους επιλογής (π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακές μεθόδους επιλογής).
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να
 • Κατανοεί τον ρόλο του Talent Acquisition Professional
 • Κατανοεί τη σημασία των διαφορετικών σταδίων της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού
 • Κατανοεί τη χρήση των διαφορετικών μεθόδων επιλογής και το ρόλο της τεχνολογίας
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή - Ο ρόλος της Ανάλυσης και Περιγραφής Θέσης
 2. Προσέλκυση Προσωπικού – Ο ρόλος του διαδικτύου
 3. Εισαγωγικές Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού – Ψυχομετρική Αξιολόγηση
 4. Κύριες Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού – Ψηφιακές Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού
 5. Η Συνέντευξη Επιλογής
Εκπαιδευτικό υλικό
Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις, τεστ αυτοαξιολόγησης, μελέτες περίπτωσης, ηλεκτρονικές διαφάνειες, ηλεκτρονικές σημειώσεις, βιβλία ή τμήματα βιβλίων
Η αξία του προγράμματος
Η αναγνώριση της σημασίας και του κρίσιμου ρόλου της αποτελεσματικής προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού στη σύγχρονη, ψηφιακή εποχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για οποιαδήποτε επιχείρηση και οργανισμό. Με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές λειτουργίες και πρακτικές της αποτελεσματικής προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού. Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα και τις γνώσεις να κατανοήσουν αυτή την κρίσιμη λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εις βάθος.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι συμμετέχοντες θα αξιολογούνται με την συμπλήρωση multiple choices ερωτήσεων στο τέλος κάθε ενότητας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%. O τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των τεστ αυτό-αξιολόγησης που θα πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/02/2024
Έναρξη προγράμματος: 21/02/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 31/03/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 36
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 24
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 5
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το επάγγελμα του Talent Acquisition Professional, δηλαδή του στελέχους-επαγγελματία που ασχολείται με την προσέλκυση, αξιολόγηση, επιλογή και τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού σε ένα οργανισμό. Απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή/και Ψυχολογίας.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Πτυχίο Πανεπιστημίου και καλή γνώση Αγγλικών
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Εβδομαδιαίως μέσω της βοηθού με την χρήση MS Teams
Κόστος
ELEARNING: 360€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 360€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 150€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 210 ευρώ, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 288€ (σύνολο ποσού), 150€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 138€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη