facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Επιχειρηματικότητα του Μέλλοντος για Νέους και Εφήβους

Επιχειρηματικότητα του Μέλλοντος για Νέους και Εφήβους

PI_youthent
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα στην εφηβεία, δηλαδή μαθητές/μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Έχει συνολική διάρκεια 30 ώρες κατά μήκος του σχολικού έτους. Ξεκινάει πριν από την έναρξη του σχολείου στις αρχές Σεπτεμβρίου με 3ωρη επίσκεψη πεδίου στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και λήγει τον Μάιο (πολύ πριν από τις σχολικές εξετάσεις) με 3ωρη επίσκεψη πεδίου σε διακεκριμένες επιχειρήσεις. Στο ενδιάμεσο διάστημα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε μορφή live streaming για 1 2ωρο 2 φορές τον μήνα, εκτός από τους μήνες των Χριστουγέννων και του Πάσχα που θα γίνει από 1 φορά. Σε αυτά τα 2ωρα οι εκπαιδευόμενοι, α) μαθαίνουν τα βασικότερα θέματα για την επιχειρηματικότητα του μέλλοντος με περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, β) εξοικειώνονται με εργαλεία επιχειρηματικότητας (3 θεματικές ενότητες), β) γνωρίζουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανά τομέα δραστηριότητας (π.χ. τρόφιμα, εμπόριο, υπηρεσίες, τεχνολογία) θεωρητικά και πρακτικά επικοινωνώντας με επιχειρηματίες (9 θεματικές ενότητες), και γ) εξασκούνται σε εικονικό εργαστήριο για να ενισχύσουν ικανότητες επιχειρηματικότητας (2 θεματικές ενότητες).

Το πρόγραμμα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ενταχθούν από την αρχή σε ομάδα για εκπόνηση εργασίας ελεύθερου θέματος, την οποία θα παρουσιάσουν στη 13η θεματική ενότητα. Η ομαδική εργασία θα ενισχύσει τον προσανατολισμό των εκπαιδευόμενων σε παγκόσμιες προκλήσεις περί βιώσιμης ανάπτυξης, θα καλλιεργήσει τη δέσμευσή τους σε πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν ESG κριτήρια (Ε: Περιβάλλον, S: Κοινωνία, G: Διακυβέρνηση) και θα διευκολύνει την υιοθέτηση σύγχρονης αντίληψης περί της επιχειρηματικότητας που πολλαπλασιάζει τα οφέλη και δημιουργεί αξία για όλους. Στην ίδια θεματική ενότητα θα συνοψιστεί η εκπαιδευτική εμπειρία μαζί με την αξιολόγηση σε ατομικό επίπεδο.

Τρόπος διεξαγωγής
Η διδασκαλία θα είναι σύγχρονη εξ αποστάσεως (livestreaming) διδασκαλία από χώρο του εκπαιδευτή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι-μαθητές/μαθήτριες θα
 • έχουν διευκολύνει τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και θα έχουν αντιληφθεί την επιχειρηματικότητα ως επαγγελματική επιλογή
 • έχουν κατανοήσει την επιχειρηματικότητα στο μέλλον με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου
 • έχουν αποκτήσει ικανότητες επιχειρηματικότητας
 • είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας επιχειρηματικών ιδεών
 • είναι σε θέση να διατηρήσουν τη δικτύωση εντός του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας
 • μπορούν να ονειρευτούν το δικό τους μέλλον
Θεματικές ενότητες
 1. Επίσκεψη πεδίου: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εισαγωγή στη νεανική επιχειρηματικότητα
 2. Επιχειρηματικότητα με ευθύνη στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία
 3. Εργαλεία επιχειρηματικότητας και εφαρμογές στο διεθνές περιβάλλον
 4. Εργαλεία επιχειρηματικότητας και εφαρμογές στο ελληνικό περιβάλλον
 5. Επιχειρηματικότητα στα Τρόφιμα
 6. Επιχειρηματικότητα στο Εμπόριο
 7. Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 8. Επιχειρηματικότητα στις Υπηρεσίες (Ψυχαγωγίας, Άθλησης, Εκπαίδευσης, Τουρισμού, Πολιτισμού)
 9. Επιχειρηματικότητα του Μέλλοντος: Προκλήσεις αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης
 10. Επιχειρηματικότητα και περιβάλλον για μηδενικό αποτύπωμα
 11. Εργαστήριο ενδυνάμωσης ικανοτήτων
 12. Εργαστήριο ενδυνάμωσης ικανοτήτων
 13. Συμπεράσματα – Παρουσιάσεις – Αξιολόγηση
 14. Επίσκεψη πεδίου

Επισκέψεις πεδίου: Θα γίνουν 2 επισκέψεις πεδίου συνολικής διάρκειας 6 ωρών, μία στην έναρξη και μία στη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η πρώτη επίσκεψη θα γίνει στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα δοθούν στους εκπαιδευόμενους το πακέτο καλωσορίσματος και οδηγίες θεμάτων υλοποίησης για την ομαλή ένταξή τους στο θεματικό πεδίο της νεανικής επιχειρηματικότητας. Η δεύτερη επίσκεψη θα γίνει σε χώρους επιχειρήσεων όπου οι μαθητές/μαθήτριες γυμνασίου/λυκείου θα ξεναγηθούν και θα συζητήσουν θέματα επιχειρηματικότητας.

Μαθήματα-εργαστήρια: Τα μαθήματα θα είναι 2ωρης διάρκειας. Οι θεματικές ενότητες 2-10 (βλ. ενότητα 4.4) εμπεριέχουν το θεωρητικό μέρος περί επιχειρηματικότητας, το πρακτικό μέρος για την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων με εργαλεία και τεχνικές, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με άτομα-κλειδιά από διάφορους τομείς του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας για τη σύνδεση θεωρητικού και πρακτικού μέρους. Οι θεματικές ενότητες 11-12 έχουν σχεδιαστεί για να ενδυναμώσουν τις ικανότητες επιχειρηματικότητας των μαθητών/μαθητριών γυμνασίου/λυκείου. Η θεματική ενότητα 13 συνοψίζει την εκπαιδευτική εμπειρία και αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Εκπαιδευτικό υλικό
Πακέτο καλωσορίσματος και ηλεκτρονικό υλικό μαθημάτων (π.χ. διαφάνειες, μελέτες περίπτωσης, τεστ αυτοαξιολόγησης, πρακτικές ασκήσεις, κτλ.)
Η αξία του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα του μέλλοντος είναι το μοναδικό σε ελληνικό ΑΕΙ για μαθητές/μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Είναι σχεδιασμένο με τρόπο που συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων και εφήβων στην Ελλάδα, καθώς παρακινεί άτομα να εξοικειωθούν με το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας από νωρίς, δηλαδή πριν ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεδομένης της εκπληκτικής αύξησης της νεανικής επιχειρηματικότητας τα τελευταία χρόνια με την πλειοψηφία των νέων να διατηρεί θετική άποψη για την επιχειρηματικότητα, έχουμε μεταφέρει την τεχνογνωσία μας στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μικρής διάρκειας για νέους και νέες που επιδιώκουν να πάρουν προστιθέμενη αξία από μία δομημένη προσέγγιση που τεκμηριώνει τους λόγους που κάνουν την επιχειρηματικότητα σε διάφορα επιστημονικά πεδία (σε γιατρούς, μηχανικούς, γεωπόνους, φιλόλογους, δικηγόρους) ελκυστική επαγγελματική επιλογή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα διευκολύνουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, καθώς θα αντιληφθούν τις παγκόσμιες προκλήσεις περί αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης και θα καλλιεργήσουν σκέψεις για την επιχειρηματικότητα του μέλλοντος με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 30 ώρες. Τα μαθήματα θα είναι 2ωρης διάρκειας ενώ οι επισκέψεις πεδίου 3ωρης διάρκειας. Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν από τους συμμετέχοντες (με doodle polls). Προβλέπονται διαλέξεις δύο Σάββατα το μήνα, 10-12 π.μ.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται από αξιολόγηση ομαδικών εργασιών και ατομική αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος.
Αναλυτική ιστοσελίδα προγράμματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2022
Έναρξη προγράμματος: 15/10/2022
Ολοκλήρωση προγράμματος: 20/05/2023
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Αποδεκτοί γίνονται έφηβοι μαθητές γυμνασίου και λυκείου που πληρούν τα κριτήρια βάσει αίτησης και στη συνέντευξη εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται, υποχρεωτικά, συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και συστατική επιστολή, και, προαιρετικά, αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεων της αγγλικής γλώσσας.
Μονάδες ECTS: 1,5
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 30
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 15
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 45
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 14
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Πέτρος Καλκάνης, Υπεύθυνος Υλοποίησης Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210-8203914
Κωνσταντίνα Καβαλάρη, Γραμματεία Υποστήριξης Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210-8203916
Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου που έχουν έντονο ενδιαφέρον για το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και θέλουν να διερευνήσουν την επιχειρηματικότητα του μέλλοντος σε διάφορους τομείς ως επαγγελματική επιλογή.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Για αποδοχή στο πρόγραμμα 3 κριτήρια είναι ιδιαίτερης βαρύτητας: 1. Να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο διερεύνησης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, 2. Να συμπληρωθεί η φόρμα συστατικής επιστολής από έναν καθηγητή ή μία καθηγήτρια του σχολείου, 3. Να κατατεθεί (προαιρετικά) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία με φυσική παρουσία θα γίνεται βάσει προγραμματισμού των ενδιαφερόμενων μερών ενώ η επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα θα είναι εφικτή κατά μήκος της υλοποίησης του προγράμματος.
Κόστος
LIVE STREAMING: 600€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Α) 1η Δόση-Προκαταβολή 200€
Β) 2η Δόση 200€
Γ) 3η Δόση 200€

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη