facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Προωθητικές Ενέργειες σε Καταστήματα Λιανικού Εμπορίου

Προωθητικές Ενέργειες σε Καταστήματα Λιανικού Εμπορίου

PI_promo
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Οι προωθητικές ενέργειες, αφορούν σε κάποιας μορφής έκπτωση επί της αρχικής λιανικής τιμής ενός προϊόντος. Ανέκαθεν, οι προωθητικές ενέργειες αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τον παραγωγό (λόγω της θετικής τους επίδρασης στην πωλούμενη ποσότητα ενός προϊόντος) και τον λιανέμπορο (λόγω της θετικής τους επίδρασης στην επισκεψιμότητα του καταστήματος και την αξία καλαθιού), αλλά είναι και ευπρόσδεκτες από το νοικοκυριό (καθώς του δίνουν την ευκαιρία να αγοράσει ένα προϊόν με κάποιας μορφής οικονομικό όφελος).

Λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών στο ράφι, σήμερα οι προωθητικές ενέργειες επιτελούν πλέον κοινωνικό ρόλο, ενώ έλαβαν πρόσφατα και υποχρεωτικό χαρακτήρα, βάσει απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η τρέχουσα σημαντικότητα των προωθητικών ενεργειών, κατανοείται καλύτερα με το εξής: ενώ μέχρι πρόσφατα το νοικοκυριό παρέμενε πιστό σε συγκεκριμένες μάρκες προϊόντων και αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, η σημερινή ακρίβεια το έχει οδηγήσει να επιλέγει μάρκα προϊόντος και κατάστημα λιανικής με μόνο (ή με κύριο) κριτήριο τις προωθητικές ενέργειες.

Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και οι αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, έχουν πλέον κάθε λόγο να σχεδιάζουν και να εκτελούν προωθητικές ενέργειες, που και εξυπηρετούν τους δικούς τους στόχους και τα δικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και διευκολύνουν το νοικοκυριό στην κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών του.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα παρουσιάζει τις γενικές αρχές των προωθητικών ενεργειών και αναλύει εξειδικευμένα θέματα, που αφορούν στον σχεδιασμό τους από τον παραγωγό (ή τον λιανέμπορο εφόσον πρόκειται για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας), την εφαρμογή τους εντός του καταστήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το μακροχρόνιο αποτύπωμά τους στο προϊόν, τη μάρκα και το κατάστημα.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • Κατανοούν τον τρόπο λειτουργείας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προωθητικών ενεργειών.
 • Γνωρίζουν τη σημασία των προωθητικών ενεργειών στην επίτευξη των στόχων του παραγωγού και του λιανέμπορου.
 • Διακρίνουν τις διαφορετικές μεθόδους προωθητικών ενεργειών.
 • Έχουν τεκμηριωμένη γνώση για τις τεχνικές λεπτομέρειες κάθε μεθόδου προωθητικής ενέργειας.
 • Γνωμοδοτούν και αποφασίζουν αναφορικά με την ενδεδειγμένη προωθητική μέθοδο και το κατάλληλο ύψος οικονομικού οφέλους προς το νοικοκυριό, αναλόγως των χαρακτηριστικών του εκάστοτε προϊόντος.
 • Διαθέτουν πλήρη εικόνα για τους κανόνες σωστής εκτέλεσης της προωθητικής ενέργειας εντός του καταστήματος.
 • Αντιλαμβάνονται τις ρεαλιστικές προσδοκίες που μπορεί να έχει ο παραγωγός και ο λιανέμπορος μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και την επαναφορά του προϊόντος στην αρχική τιμή του.
 • Είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εκτελούν προωθητικές ενέργειες σε περιβάλλον αφορολογήτων ειδών.
 • Εμπεδώσουν τον σπουδαίο ρόλο των προωθητικών ενεργειών, ως εργαλείου που έχουν στα χέρια τους οι παραγωγοί και οι λιανέμποροι, για την διευκόλυνση της καθημερινότητας του νοικοκυριού, μέσω οικονομικών ελαφρύνσεων.
Θεματικές ενότητες
 1. Γενικές αρχές προωθητικών ενεργειών για το καλάθι του νοικοκυριού
  Βασικές έννοιες λειτουργίας προωθητικών ενεργειών, επιδιωκόμενοι στόχοι του παραγωγού και του λιανέμπορου μέσω προωθητικής ενέργειας για το καλάθι του νοικοκυριού, παράγοντες που επηρεάζουν την ανταπόκριση του νοικοκυριού σε προωθητικές ενέργειες.
 2. Συνθήκες που οδηγούν σε προωθητικές ενέργειες
  Κύριοι λόγοι για τους οποίους οι προωθητικές ενέργειες είναι απαραίτητες στα καταστήματα λιανικού εμπορίου.
 3. Μέθοδοι προωθητικών ενεργειών
  Αναλυτική παρουσίαση των διαφορετικών μεθόδων έκπτωσης ενός προϊόντος και τρόπων διατύπωσης της έκπτωσης αυτής προς το νοικοκυριό.
 4. Σχεδιασμός προωθητικής ενέργειας
  Κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον παραγωγό και τον λιανέμπορο, ως προς την επιλογή κατάλληλης προωθητικής μεθόδου και ενδεδειγμένου ύψους έκπτωσης για ένα προϊόν (επώνυμο ή ιδιωτικής ετικέτας), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της προωθητικής ενέργειας και να επωφεληθεί ουσιωδώς το νοικοκυριό.
 5. Εκτέλεση προωθητικής ενέργειας εντός του καταστήματος
  Κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον παραγωγό και τον λιανέμπορο, ώστε η προωθητική ενέργεια να υλοποιηθεί εντός του καταστήματος με τρόπο που α) προσελκύει την προσοχή και διευκολύνει την αγοραστική απόφαση του νοικοκυριού, β) είναι σύμφωνη με τον Νόμο και γ) συμπλέει με τους άγραφους κανόνες της κουλτούρας μίας χώρας.
 6. Λήξη προωθητικής ενέργειας και επαναφορά του προϊόντος στην αρχική τιμή
  Θέματα που πρέπει να εξεταστούν από τον παραγωγό και τον λιανέμπορο, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το μακροχρόνιο αποτύπωμα (θετικό ή αρνητικό) μίας προωθητικής ενέργειας στην προτίμηση του νοικοκυριού για το προϊόν και τη μάρκα.
 7. Προωθητικές ενέργειες σε περιβάλλον αφορολογήτων ειδών
  Οδηγός σχεδιαστικών και εκτελεστικών διαφοροποιήσεων προωθητικών ενεργειών, για παραγωγούς και λιανέμπορους που διαθέτουν σημεία λιανικής πώλησης σε περιβάλλον αφορολογήτων ειδών (Travel Retail).
 8. Εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης
  Εξειδικευμένες μελέτες περίπτωσης για α) την επαναφορά του προϊόντος στην αρχική τιμή, β) τεχνικά θέματα διατύπωσης της έκπτωσης, γ) προωθητικές ενέργειες για ευπαθή προϊόντα και δ) προωθητικές ενέργειες με τη μορφή δώρου προς το νοικοκυριό.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει το προτεινόμενο πρόγραμμα, περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις για καθεμία εκ των οκτώ ΘΕ. Συγκεκριμένα, το υλικό της κάθε βιντεοσκόπησης, θα παρουσιάζει σε αρχείο Power Point (με φωνή και εικόνα του Επιστημονικού Υπευθύνου) την εκάστοτε έννοια από θεωρητικής πλευράς και εν συνεχεία θα εξηγεί την εφαρμογή της, μέσω φωτογραφικού υλικού και λοιπών πρακτικών παραδειγμάτων. Θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, μελέτες περίπτωσης.
Η αξία του προγράμματος
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προτεινόμενου προγράμματος:
 • Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες που είναι στελέχη α) Μάρκετινγκ και πωλήσεων σε επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και β) μεγάλων και μικρότερων αλυσίδων καταστημάτων λιανικής, θα έχουν εφοδιαστεί με δομημένη γνώση, ώστε να γνωμοδοτούν και να αποφασίζουν επί θεμάτων προωθητικών ενεργειών, με εμπιστοσύνη στην άποψη τους και με επιστημονικό τρόπο.
 • Οι απόφοιτες και οι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΙΕΚ, θα έχουν οικοδομήσει συντεταγμένη γνώση για τις προωθητικές ενέργειες, η οποία θα προσμετρήσει θετικά, σε περίπτωση αναζήτησης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και αλυσίδες καταστημάτων λιανικής.
 • Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες ιδιώτες, θα έχουν σχηματίσει εμπεριστατωμένη εικόνα για το πως σχεδιάζονται και εκτελούνται προωθητικές ενέργειες από τον παραγωγό και τον λιανέμπορο. Η εν λόγω εικόνα, θα τους φανεί χρήσιμη στον προγραμματισμό του καλαθιού του νοικοκυριού τους, με το επωφελέστερο δυνατό οικονομικό όφελος..
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού

Αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη του υλικού της εκάστοτε ΘΕ, οι εκπαιδευόμενες/οι καλούνται να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως την εξέταση σε μία ΘΕ, που θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ και τηρώντας το χρονοδιάγραμμα του προτεινόμενου προγράμματος. Η βαθμολογία προηγούμενων ΘΕ, ανακοινώνεται πριν την προθεσμία εξέτασης της επόμενης ΘΕ. Προϋπόθεση για την εξέταση στην επόμενη ΘΕ, είναι η επιτυχημένη εξέταση στην προηγούμενη ΘΕ.

Η κλίμακα βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0 έως 100. Επιτυχημένη εξέταση θεωρείται εκείνη που βαθμολογήθηκε με τουλάχιστον 50/100. Η συνολική επίδοση, προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας σε κάθε ΘΕ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί βαθμός 50/100 στην εξέταση μίας ΘΕ, δίνεται δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 21/07/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 35
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 25
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 8
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων elearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2108203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2108203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται στα ακόλουθα κοινά:
 • Στελέχη μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων λιανικής (π.χ. σουπερμάρκετ, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών, ένδυσης/υπόδησης, καλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής κλπ.).
 • Ιδιοκτήτες και στελέχη μικρότερων αλυσίδων (ή μεμονωμένων) καταστημάτων λιανικής.
 • Στελέχη τμημάτων Μάρκετινγκ και πωλήσεων σε επιχειρήσεις παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων.
 • Απόφοιτες και απόφοιτοι ΑΕΙ και ΙΕΚ, που επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο του Μάρκετινγκ και των προωθητικών ενεργειών.
 • Ιδιώτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη εικόνα για τις προωθητικές ενέργειες που βλέπουμε όλες και όλοι ως καταναλωτές, κατά την επίσκεψή μας σε καταστήματα λιανικού εμπορίου.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Απολυτήριο λυκείου, Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και βιογραφικό σημείωμα. Παρότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναλύει σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο των προωθητικών ενεργειών, ο τρόπος παρουσίασης και μετάδοσης της ύλης είναι τέτοιος, που δεν προαπαιτεί εξειδικευμένους τίτλους σπουδών στο Μάρκετινγκ.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Προς επίλυση ενδεχόμενων αποριών, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προτεινόμενου προγράμματος, θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος μέσω email. Κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης, θα είναι επίσης διαθέσιμος είτε μέσω MS Teams, είτε διά ζώσης κατά τις ώρες ακρόασης στο γραφείο του στο ΟΠΑ.
Κόστος
ELEARNING: 400€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 400€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 200€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 200€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 320€ (σύνολο ποσού), 200€ (πρώτη δόση - προκαταβολή) και 120€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search