facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ELearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις

ELearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις

PI_govbank
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Επιμόρφωση & χορήγηση Πιστοποιητικού σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αφορούν στη λειτουργία των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων. Συμμόρφωση (compliance) των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων προς τις απαιτήσεις επιμόρφωσης με βάση το νομικό πλαίσιο (ν. 4261/2014, EBA Guidelines).
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα βοηθά τους καταρτιζόμενους:
 • Στην καλύτερη ανταπόκρισή τους σε διοικητικές ή στελεχιακές υποχρεώσεις στην εργασία του (π.χ. ως στελέχους τράπεζας).
 • Στην επαρκέστερη κατάρτισή τους σε τομείς παροχής υπηρεσιών (π.χ. τραπεζικών, επενδυτικών, εταιρικών πράξεων, πληροφόρησης μετόχου κλπ.) προς πελάτες Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας.
 • Στην απόκτηση ειδίκευσης και τεχνογνωσίας σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση του επαγγέλματός του (π.χ. ως δικηγόρου, συμβούλου επιχειρήσεων)
Θεματικές ενότητες
 1. Εταιρική Διακυβέρνηση & Οργάνωση της Χρηματοπιστωτικής Επιχείρησης
 2. Εταιρική Διακυβέρνηση & Σχέσεις με τους Μετόχους
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα:
 • Συμβάλλει στην εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης (compliance) των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Παρέχει ειδίκευση και τεχνογνωσία σε στελέχη της αγοράς προς ενίσχυση της καταλληλότητά τους κατά την παροχή υπηρεσιών στο χρηματοπιστωτικό αλλά και ευρύτερο εμπορικό τομέα.
 • Παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις για την επιμόρφωση του διοικητικού και στελεχιακού δυναμικού τους προς την κατεύθυνση της εταιρικής κουλτούρας και διαφάνειας.
 • Παρέχει πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα ρυθμίσεων και λειτουργίας του εταιρικού και χρηματοπιστωτικού τομέα.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ελάχιστη 15ωρη ELearning Εκπαίδευση με χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και ασκήσεων πολλαπλής επιλογής βάσει Τράπεζας Ερωτήσεων Κατανόησης – Εξάσκησης (200 ερωτήσεις). Υποχρεωτική συμμετοχή σε ELEARNING τελική εξέταση 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, διάρκειας 1 ώρας (60΄), με βάση επιτυχίας 60% (δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης).
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 08/10/2023
Έναρξη προγράμματος: 18/10/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 14/01/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 1,5
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 15
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 30
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 45
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Διοικητικά μέλη/στελέχη και μέλη/στελέχη επιτροπών χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά – εποπτικά).
 • Υπηρεσιακά στελέχη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, όπως στελέχη υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης, νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών οικονομικών τμημάτων, υπηρεσιών τομέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τομέων συλλογικών επενδύσεων, ειδικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετόχων & επικοινωνίας, υπηρεσιών δημοσιοποιήσεων & ανακοινώσεων κλπ.
 • Στελέχη επιχειρήσεων του ευρύτερου εμπορικού τομέα, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες της αγοράς (όπως δικηγόροι, λογιστές, σύμβουλοι κλπ.)
 • Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών που επιθυμεί να εξειδικευτεί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στο χρηματοπιστωτικό τομέα.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Κόστος
ELEARNING: 230€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 230€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 120€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 110€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 184€ (σύνολο ποσού), 120€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 64€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

3 comments
Το πρόγραμμα είναι αρκετά εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως τέτοιο είναι αποτελεσματικό για όσους ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο κλάδο. Παρόλα αυτά προσφέρει γνώσεις σε όσους είναι στον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο των μεγάλων εταιρειών.
ΓΣ
Ε
Καλό και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.
ΚΧ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη