facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Λογιστική Δημοσίου Τομέα

PI_pubacc
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συνδέσει την ελληνική πραγματικότητα με τις διεθνείς τάσεις στα συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης του δημοσίου τομέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάζονται και αναλύονται έννοιες όπως είναι οι εναλλακτικές λογιστικές βάσεις (ταμειακή βάση - λογιστική του δεδουλευμένου) και οι οικονομικές καταστάσεις στο δημόσιο τομέα καθώς και οι συναφείς έννοιες (ενεργητικό, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, έσοδα, έξοδα), τα είδη προϋπολογισμού (προϋπολογισμοί κονδυλίων, προϋπολογισμοί με βάση την απόδοση, μηδενικής βάσης) και η κατάρτισή τους, το εννοιολογικό πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS) και βασικές λογιστικές αρχές τους. Τα ζητήματα αυτά αναλύονται σε επίπεδο παραδειγμάτων και ασκήσεων κατανόησης. Επιπλέον, παρουσιάζονται νέες μέθοδοι παροχής λογιστικής πληροφορίας από το δημόσιο τομέα προς τους χρήστες της πληροφορίας (popular reporting, integrated reporting) και το πλαίσιο τω Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Tομέα (EPSAS). Τέλος, παρουσιάζονται τα συστήματα λογιστικής και προϋπολογισμού που εφαρμόζονται στην Ελλάδα σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ και γίνεται αναφορά στο νέο ΠΔ 54/2018 (Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης). Το εκπαιδευτικό υλικό διακρίνεται σε κύριο και εμβάθυνσης. Το κύριο εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από διαλέξεις με τη μορφή παρουσιάσεων, υλικού μελέτης και ασκήσεων μελέτης. Το εκπαιδευτικό υλικό εμβάθυνσης περιλαμβάνει επιπλέον αναφορές σε βιβλιογραφία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα θέματα.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την παρακολούθηση του προγράμματος αυτού, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με:
 • Τις ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής,
 • Τα λογιστικά συστήματα και τις οικονομικές καταστάσεις που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο τομέα,
 • Τη λειτουργία του προϋπολογισμού και τα είδη προϋπολογισμού που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο τομέα,
 • Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) και τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (EPSAS),
 • Τα συστήματα λογιστικής, προϋπολογισμού και ελέγχου στην κεντρική κυβέρνηση και τους ΟΤΑ στην Ελλάδα.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στη Λογιστική Δημοσίου Τομέα
 2. Εκσυγχρονισμός των λογιστικών συστημάτων και Λογιστικές βάσεις
 3. Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση στο δημόσιο τομέα
 4. Η λειτουργία των προϋπολογισμών στο Δημόσιο Τομέα και Είδη προϋπολογιστικών συστημάτων
 5. Σύνοψη των συστημάτων Λογιστικής και Προϋπολογισμού στην Κεντρική Κυβέρνηση και τους ΟΤΑ στην Ελλάδα
 6. Εισαγωγή στο νέο λογιστικό πλαίσιο της γενικής κυβέρνησης (ΠΔ 54/2018)
 7. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) - Λογιστικές Καταστάσεις - ΙPSAS 1 και ΙPSAS 2
 8. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) - Έσοδα - IPSAS 9 (Ανταλλακτικές συναλλαγές) και IPSAS 23 (Μη ανταλλακτικές συναλλαγές)
 9. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) - IPSAS 17 (Πάγια), ΙPSAS 24 (Παρουσίαση Πληροφοριών Προϋπολογισμού) και ΙPSAS 33 (Πρώτη εφαρμογή)- Εισαγωγή στα EPSAS
 10. Νέες τάσεις reporting στο Δημόσιο Τομέα (Integrated Reporting και Popular Reporting)
Εκπαιδευτικό υλικό
Οι εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα λαμβάνουν ως συμπληρωματικό υλικό και το νέο βιβλίο με τίτλο Σ. Κοέν και Σ. Καρατζήμας, Λογιστική Δημοσίου Τομέα: Τάσεις και Πρακτικές, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2020, ISBN 978-618-83313-5-8.
Η αξία του προγράμματος
Η σύνδεση της ελληνικής πραγματικότητας με τις διεθνείς τάσεις όσον αφορά στα συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης του δημοσίου τομέα. Στα πλαίσια του προγράμματος παρουσιάζονται νέες μέθοδοι παροχής λογιστικής πληροφορίας από το δημόσιο τομέα προς τους χρήστες της πληροφορίας, καθώς και το πλαίσιο των IPSAS, των EPSAS και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση των εκπαιδευμένων θα γίνει με την ολοκλήρωση των διαλέξεων. Οι εκπαιδευμένοι θα πρέπει να παραδώσουν μια εργασία στην οποία θα περιλαμβάνεται μια σειρά ασκήσεων που θα καλύπτουν τα θέματα που έχουν αναλυθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος καθώς και να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 19/01/2025
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 40
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 20
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται

 • Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, κτλ.) οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις διεθνείς τάσεις στο χώρο.
 • Φοιτητές - Σπουδαστές που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ειδικά θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.
 • Λογιστές και ελεγκτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εικόνα της λογιστικής του δημοσίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που θέλουν να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για τη λογιστική δημοσίου τομέα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Αναφέρεται στις διεθνείς τάσεις στη Λογιστική (με αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα - IPSAS), στους προϋπολογισμούς και τις διάφορες μορφές τους (για παράδειγμα, προϋπολογισμοί προγραμμάτων) καθώς και σε σύγχρονα συστήματα δημοσιευμένων καταστάσεων δημοσίων φορέων. Παράλληλα αναφέρεται συνοπτικά στα τεκταινόμενα στην ελληνική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα αποτελεί μια εισαγωγή στις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της λογιστικής δημοσίου τομέα.

Σημείωση: Το συναφές eLearning πρόγραμμα "Νέο Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης - ΠΔ 54/2018" απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση πάνω στο νέο λογιστικό πλαίσιο που εισάγει το ΠΔ 54/2018. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στο τρόπο λειτουργίας του νέου λογιστικού πλαισίου στην πράξη με έμφαση στο νέο σχέδιο λογαριασμών, το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά από τα υφιστάμενα στους φορείς γενικής κυβέρνησης, τον τρόπο καταγραφής των συναλλαγών, τις λογιστικές αρχές και κανόνες που το διέπουν καθώς και τις νέες λογιστικές καταστάσεις που θα δημοσιεύονται. Το πρόγραμμα προετοιμάζει επαρκώς τους εκπαιδευόμενους για την υλοποίηση του ΠΔ54/2018 σε όρους πρακτικής εφαρμογής.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Βασικές γνώσεις Λογιστικής.
 • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 300€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 300€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 150€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 150€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 240€ (σύνολο ποσού), 150€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 90€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Πληρέστατο πρόγραμμα εκπαίδευσης, υψηλού επιπέδου, αντίστοιχο του φορέα υλοποίησης. Εντυπωσιακό εκπαιδευτικό υλικό, σε ποιότητα και ποσότητα, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Σύγχρονο, επίκαιρο, αναλυτικό, επί της ουσίας. Απαιτεί χρόνο για κατανόηση και εμβάθυνση στην ύλη που πραγματεύεται. Μακράν καλύτερο από άλλα αντίστοιχα προγράμματα. Απόλυτα ικανοποιημένος.

Δημήτριος Β.
Στέλεχος Δημόσιου Τομέα

ΔΒ

Πολύ καλή οργάνωση και δόμηση της ύλης του προγράμματος με πολλά πρακτικά παραδείγματα. Ιδιαίτερα χρήσιμο το βιβλίο. Γενικότερα, προσφέρει μια σφαιρική θεώρηση της λογιστικής του δημόσιου τομέα και του τρόπου που λειτουργεί.

Αλίκη Ζ.
Δημόσιος Υπάλληλος

ΑΖ
Εξαιρετικό πρόγραμμα ακαδημαϊκά και οργανωτικά. Το άρτιο και επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό παρέχει εκτός από την θεωρητική βάση και πολλά παραδείγματα εφαρμογών. Στα συν του προγράμματος και το εξαιρετικό σύγγραμμά στο οποίο θα ανατρέξω σίγουρα και μελλοντικά. Εν κατακλείδι πρόκειται για μία ευχάριστη και αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία.
ΝΛ
Το πρόγραμμα Λογιστική Δημοσίου Τομέα ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Δημόσιο Τομέα και αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση για εμβάθυνση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε φορέα.
ΑΓ
Εξαιρετικό πρόγραμμα. Οι σημειώσεις είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε η μελέτη να είναι ευχάριστη. Παράλληλα πολύ καλά οργανωμένο. Η προσφερόμενη γνώση είναι αρκετά σημαντική και μαθαίνεις τις ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα. Το συνιστώ!
ΦΑ
Το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου και μου παρείχε όλο το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να ανταπεξέλθω με επιτυχία στο έργο της μετάβαση στο νέο λογιστικό πλαίσιο φορέων γενικής κυβέρνησης.
ΧΧ
Σύγχρονο πρόγραμμα με ενσωματωμένες τις πρόσφατες αλλαγές σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και Ευρώπης. Χρήσιμες οι σημειώσεις για να ανατρέξεις οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις ειδικά τώρα με τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα.
ΔΑ
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα eLearning: Στα συν του προγράμματος το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ήταν επικαιροποιημένο με τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο της Λογιστικής του Δημοσίου Τομέα. Οι διαφάνειες και οι σημειώσεις ήταν κατατοπιστικές και το συμπληρωματικό υλικό κάθε ενότητας πλούσιο.
ΕΛ
Υπήρχε ευελιξία και δυνατότητα επανελέγχου της αποκτηθείσας γνώσης μέσω της δυνατότητας επανυποβολής των τεστ και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης. Γενικά η εμπειρία μου από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική.
ΒΠ
Εξαιρετικό, άμεσο και υποδειγματικό μοντέλο εκπαίδευσης elearning αλλά και το διδαχθέν αντικείμενο πλήρες και κατατοπιστικό!
ΔΑ
Είναι ένα πολύ καλά δομημένο πρόγραμμα, με επίκαιρο υλικό. Οι γνώσεις είναι πολύ σημαντικές για κάποιον που ενδιαφέρεται για την λογιστική αντιμετώπιση από την πλευρά του δημοσίου.
ΦΔ
Βοηθάει επαγγελματίες και μη να καταλάβουν καλύτερα τον δημόσιο τομέα και τις λειτουργίες του. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
ΚΠ
Το συστήνω ανεπιφύλακτα να το παρακολουθήσουν όσοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα και απασχολούνται στις οικονομικές επιχειρήσεις και κυρίως στα τμήματα προϋπολογισμού και λογιστικής διαχείρισης.
ΠΚ
Εξαιρετική δουλειά. Πολύ χρήσιμο και κατατοπιστικό το υλικό. Σίγουρα προτείνεται!
ΧΠ
Πολύ καλή προσπάθεια, με επίσης πολύ καλό αποτέλεσμα.
ΑΦ
Δείτε όλα τα σχόλια χρηστών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search