facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση

Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση

PI_acctax
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Παραδοσιακά, η Λογιστική και η Φορολογία είναι δύο στενά διασυνδεμένα γνωστικά αντικείμενα, με ιδιαίτερη σημασία για τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα, τα δύο αντικείμενα προσφέρουν σημαντική επαγγελματική διέξοδο, παρέχοντας υψηλή εργασιακή ασφάλεια. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη στελεχών με επαρκή κατάρτιση και στα δύο αντικείμενα, το Πρόγραμμα προσφέρει ένα ισορροπημένο όσο και πλήρες μίγμα και των δύο αντικειμένων, και έχει εμπλουτιστεί με συγγενή αντικείμενα που ο επαγγελματίας του χώρου καλείται να γνωρίζει.
Τρόπος διεξαγωγής
Καινοτομώντας στη μεθοδολογία δια ζώσης εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα παρέχει ηλεκτρονικά στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης σε πλήθος προβλημάτων, βασισμένων σε καταστάσεις και σενάρια της πράξης, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος της ύλης του προγράμματος. Για κάθε ερώτηση, ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε πλήρη και επεξηγηματική θεμελίωση της ορθής απάντησης. Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος αξιολογείται μέσω γραπτών εξετάσεων. Σε επιλεγμένες ενότητες, κατά την κρίση του εισηγητή, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με γραπτή εργασία ή με συνδυασμό εργασίας και γραπτής εξέτασης. Στο «Πιστοποιητικό» αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας στις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες. Οι Βαθμοί από 50 έως 64 αποτελούν την κατηγορία «Καλώς», από 65 έως 85 «Λίαν καλώς» και από 86-100 «Άριστα».
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το Σεμινάριο έχει σαν στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες σύγχρονη, ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη γνώση στη Λογιστική και στη Φορολογία, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με ασφάλεια στις ιδιαιτερότητες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την πολυπλοκότητα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου ρυθμιστικού πλαισίου. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειριστούν τα θέματα αυτά αποτελεσματικά και με ασφάλεια, και να παρέχουν τεκμηριωμένες λύσεις και συμβουλές, επιτυγχάνοντας ταχεία επαγγελματική ανέλιξη.
Θεματικές ενότητες
 1. Προπαρασκευαστικός κύκλος στη διπλογραφική λογιστική (προαιρετική)
 2. Συναισθηματική νοημοσύνη – επικοινωνία και Διαπραγματεύσεις (προαιρετική παρακολούθηση)
 3. Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων
 4. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης – Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 5. Έκθεση διαχείρισης και δημοσιότητα χρηματ/μικών καταστάσεων (ΓΕΜΗ)
 6. Πεδίο εφαρμογής ΕΛΠ (ν. 4308/2014), λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση
 7. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων – δηλώσεις φόρου εισοδήματος
 8. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 9. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
  Value Added Tax
 10. Εργατικά και ασφαλιστικά για Λογιστές
 11. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Πρόστιμα
 12. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Έλεγχος Φυσικών Προσώπων
 13. Φορολογικά θέματα ακινήτων φυσικών προσώπων
 14. Λογιστική και Φορολογική βάση – Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Ν.Π., Ν.Ο. και Φ.Π.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ειδικά γραμμένες σημειώσεις με ολοκληρωμένη ανάλυση, διατάξεων, διοικητικών λύσεων και νομολογίας, και λυμένα πρακτικά παραδείγματα. Παρουσιάζονται ρεαλιστικές μελέτες περιπτώσεων επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων, και πρακτική εφαρμογή επί φορολογικών εντύπων.
Η αξία του προγράμματος
Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες (λογιστές, φοροτεχνικοί, φορολογικοί σύμβουλοι) και για όσους, έχοντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, στοχεύουν να εισέλθουν στο επάγγελμα. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όσων επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να αποκτήσουν σύντομα ολοκληρωμένες γνώσεις, και την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής, σε όλη τη γκάμα των γνωστικών αντικειμένων με τα οποία ασχολείται ο Λογιστής και ο Φορολόγος – Φοροτεχνικός. Τελειώνοντας με επιτυχία αυτό το Πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να διεκδικήσουν την είσοδο στην αγορά εργασίας σε ελεγκτικές εταιρείες (λογιστικές υπηρεσίες - bookkeeping, φορολογικό τμήμα, έλεγχος), στην οικονομική διεύθυνση - λογιστήριο επιχειρήσεων και οργανισμών, ή να ξεκινήσουν το επάγγελμα του Φοροτεχνικού Λογιστή - Φορολογικού Συμβούλου.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Τρίτη & Πέμπτη, 18.00-21.30
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Γραπτές εξετάσεις
Αναλυτική ιστοσελίδα προγράμματος
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/07/2024
Έναρξη προγράμματος: 10/06/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 29/05/2025
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Η υποβολή της αίτησης γίνεται σε δύο στάδια:
 1. Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 2. Αποστολή των δικαιολογητικών ως ηλεκτρονικά αρχεία στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναφέροντας ως διακριτικό θέμα: «Πρόγραμμα Λογιστική και Φορολογία». Εναλλακτικά, τα δικαιολογητικά παραδίνονται σε έντυπη μορφή στο ΚΕΔΙΒΙΜ, οδό Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, 6ος όροφος.
Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:
 • τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών που διαθέτουν (κατά περίπτωση, πτυχίο ή αναλυτική βαθμολογία που εμφανίζει τα μαθήματα στα οποία ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς ή άλλη βεβαίωση σπουδών ή απολυτήριο λυκείου), και
 • βιογραφικό από το οποίο να προκύπτει η σχετική προϋπηρεσία, εάν διαθέτουν.
Οι υποψήφιοι καλούνται σε προφορική συνέντευξη πριν την τελική επιλογή.
Μονάδες ECTS: 20
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 290
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 136
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 174
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 600
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 36
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 697 427 8653
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής και της Φορολογίας.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Συνιστάται, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση αποδοχής, οι υποψήφιοι να έχουν διετή σχετική προϋπηρεσία. Όσοι δεν διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή δεν είναι τελειόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τριετή τουλάχιστον σχετική εργασιακή εμπειρία. Για όσους εκπαιδευόμενους δεν διαθέτουν καλές βάσεις σε θέματα Λογιστικής, έχουν προγραμματιστεί προπαρασκευαστικά μαθήματα προ της έναρξης του προγράμματος. Έχουν επίσης τη δυνατότητα, με την καθοδήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος, να συμπληρώσουν ή ανακτήσουν της γνώσεις τους στη Λογιστική μετά την εγγραφή τους στου Πρόγραμμα και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αντίγραφο πτυχίου (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης ή ηλεκτρονικής (e-mail) επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος, για θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Κόστος
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 3000€
LIVE STREAMING: 2700€
Περιγραφή δόσεων
Από το σύνολο των διδάκτρων, το ποσό των 500 ευρώ καταβάλλεται με την εγγραφή και το υπόλοιπο σε 3 ισόποσες δόσεις, μέχρι τις εξής ημερομηνίες: 31.10.2023, 31.01.2024 και 31.03.2024.
Σε φοιτητές ή απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, ομαδικές εγγραφές τριών ή περισσότερων εργαζόμενων στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό, ή μέλη ενώσεων επαγγελματιών λογιστών (ΠΟΦΕΕ, κλπ.) το κόστος των διδάκτρων ισούται με 2500€ (για δια ζώσης ή live streaming παρακολούθηση).
Σε ανέργους το κόστος των διδάκτρων ισούται με 2000€ (για δια ζώσης ή live streaming παρακολούθηση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

5 comments
Ευρύ φάσμα φορολογίας με πτυχές που δεν θα έβλεπα στο επάγγελμα μου.
ΓΠ
Εξαιρετικό πρόγραμμα κατάρτισης, με βοήθησε στο μέγιστο βαθμό. Πλήρης ανάλυση των νόμων από κορυφαίους εισηγητές, οι οποίοι ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις της καθημερινότητας της εργασίας μας. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους τους επαγγελματίες λογιστές, στελέχη λογιστηρίων καθώς επίσης και σε αποφοίτους οικονομικών σχολών που χρειάζονται μια πρώτη πρακτική καθοδήγηση.
ΚΦ
Το πρόγραμμα αποτελεί ό, τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στο είδος του στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, υλοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, σε κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο σημείο της πρωτεύουσας, αλλά κυρίως το εκπαιδευτικό προσωπικό στελεχώνεται από κορυφαίες προσωπικότητες της Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Οικονομικών και της ελεύθερης οικονομικής αγοράς.
ΠΣ
Οι διδάσκοντες του Προγράμματος, άριστοι επαγγελματίες στο είδος τους, με εξαιρετική εξειδίκευση ο καθένας στο αντικείμενο του, όντας ενεργοί οι ίδιοι στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό στίβο, μας ενδυνάμωσαν επαγγελματικά με την εισαγωγή μας, στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υπαγορευτεί από τις αλλαγές και εξελίξεις του οικονομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος εγχώριου και διεθνούς.
ΧΓ
Το πρόγραμμα ανέπτυξε πολυδιάστατα το αντικείμενο, παρέχοντάς μας γνώσεις και δεξιότητες εξαιρετικά χρήσιμες ,τόσο για την επαγγελματική μας κατάρτιση όσο και για την προσωπική μας πνευματική εξέλιξη. Οι εισηγητές είναι άριστα καταρτισμένοι και διαθέτουν την απαραίτητη μεταδοτικότητα ώστε να κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Προσωπικά, συστήνω ανεπιφύλακτα το σεμινάριο όχι μόνο σε λογιστές και φοροτεχνικούς, αλλά και σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα.
ΜΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search