facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

HR Metrics: Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού

PI_metrics
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα προσεγγίζει στρατηγικά τη χρήση των δεδομένων από τους οργανισμούς σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή και εφαρμογή εκείνων των μετρήσεων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του οργανισμού. Στο πρόγραμμα αναπτύσσονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ποιότητας των στοιχείων και οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται για τον εντοπισμό και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του οργανισμού. Παρουσιάζονται οι τεχνικές αναλύσεων και τα κοινά λάθη που πρέπει να αποφεύγονται κατά την ερμηνεία των δεδομένων ή/και όταν αξιολογούνται εκθέσεις και ερμηνείες από τρίτους. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και στην επικοινωνία των ευρημάτων, ώστε να στηρίζουν πειστικά την αλλαγή προς το καλύτερο. Καλύπτονται οι σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης και συμβουλευτικής ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες και απειλές που αυτές ενέχουν και για τα δύο μέρη της συμφωνίας και συζητείται ο κρίσιμος ρόλος των Δεικτών Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Metrics) στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής ανάθεσης τόσο για τον πελάτη όσο και για τον πάροχο.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Αξιολογούν κριτικά τι είναι πιο σημαντικό και αξίζει να αναλυθεί στη ΔΑΔ βάσει της επιχειρησιακής στρατηγικής.
 • Εξηγήσουν ποιες μετρήσεις και ποια KPIs συνδέονται με τα HR Metrics και πώς τα HR Metrics βοηθούν στην εξαγωγή πληρέστερων και ακριβέστερων επιχειρηματικών δεικτών και μετρήσεων (σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας και οργανισμού).
 • Χειρίζονται και να αξιοποιούν τους κύριους δείκτες ΔΑΔ για τη διερεύνηση θεμάτων και τη λήψη αποφάσεων
 • Καταρτίζουν ουσιώδεις εκθέσεις προς τα ανώτερα στελέχη και άλλες ομάδες κοινού, αξιοποιώντας υπάρχοντα στοιχεία από τον οργανισμό.
 • Διερευνούν τη δυνατότητα εφαρμογής νέων εργαλείων παρουσίασης ποσοτικών δεδομένων (πχ. MS Power BI)
 • Προϋπολογίζουν κόστη σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Μετρούν και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των κύριων λειτουργιών της ΔΑΔ και συγκεκριμένα:
  • Της Προσέλκυσης και Επιλογής
  • Της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
  • Της Διοίκησης Απόδοσης (Αξιολόγηση και Αμοιβές)
  • Καθώς και συγκεκριμένων Projects
Θεματικές ενότητες
 1. Τα HR Metrics: Εισαγωγή, πλαίσιο και ιστορική αναδρομή
 2. Μέτρηση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων –τα κυριότερα KPIs
 3. Τα επίπεδα της μέτρησης των αποτελεσμάτων στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ)
 4. Βασικές αρχές στατιστικής και οικονομικών για τη μέτρηση της ΔΑΔ
 5. Παραδοσιακοί δείκτες της ΔΑΔ
 6. Επικοινωνία συμπερασμάτων (διαγράμματα, πίνακες, κείμενο, παράδειγμα Power BI)
Η αξία του προγράμματος
Η ποσοτική προσέγγιση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η εισαγωγή και η εξοικείωση με τους βασικούς δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού, ο υπολογισμός, η εφαρμογή και η ερμηνεία τους αλλά και η σύνδεσή τους με τα KPIs, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού. Τέλος, οι σύγχρονοι μέθοδοι επικοινωνίας των ποσοτικών δεδομένων για την επίτευξη όλων των παραπάνω.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας και τελική εργασία. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 22/12/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3,5
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 45
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 60
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 105
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 8
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που κατέχουν βασικές γνώσεις στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ανάλυση δεδομένων και τα HR Metrics. Ιδανικά, απευθύνεται σε ανθρώπους που στοχεύουν σε μια καριέρα στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και έχουν ήδη κάποια εργασιακή εμπειρία σε τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα που είτε έχουν θεωρητική γνώση (π.χ. ολοκλήρωση μαθημάτων σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού) είτε έχουν επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, αξιολόγηση ή και αμοιβές εργαζομένων).
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • Επιτυχής ολοκλήρωση ενός μαθήματος σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (στα πλαίσια πτυχίου, μεταπτυχιακού ή ακόμη και σεμιναρίου), ή 2- ετής επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 450€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 450€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 200€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 250€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 360€ (σύνολο ποσού), 200€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 160€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

9 comments

Αποκόμισα βαθύτερη αντίληψη των HR Metrics, με άμεση εφαρμογή στο εργασιακό μου περιβάλλον κυρίως κομμάτια που αφορούν την μέτρηση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, τα κυριότερα KPIs και επισης αξιόλογο ήταν το περιεχόμενο για τους παραδοσιακούς δείκτες της ΔΑΔ.

Χριστίνα Μπατζάκη
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΧΜ
Πολύ ωραία προσέγγιση, αποτελεί μια καλή έναρξη για την εισαγωγή στον κόσμο των HR Metrics!
ΑΙ
Εξαιρετικό πρόγραμμα, με βοήθησε πολύ με γνώσεις που δεν είχα και απέκτησα.
ΒΓ
Η συνολική εμπειρία μου είναι πολύ θετική. Πρόκειται, για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με μια πολύ σωστά δομημένη μορφή.
ΑΓ
Ένα πολύ σπουδαίο και άμεσα εφαρμόσιμο επιμορφωτικό πρόγραμμα, απόλυτα συνυφασμένο με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου τμήματος HR, υπό την καθοδήγηση μια καταρτισμένης και έμπειρης εισηγήτριας. Σας ευχαριστώ πολύ κα Γαλανάκη για την καθοδήγηση και τις πολύτιμες οδηγίες σας.
ΣΜ
Ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, που με βοήθησε στην επαγγελματική μου εξέλιξη. Τα μαθήματα διεξάγονται με έναν πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό τρόπο που δεν γίνονταν σε καμία περίπτωση κουραστικός. Η ύλη ήταν ολοκληρωμένη και κατανοητή. Οι καθηγήτριες του προγράμματος ήταν πολύ βοηθητικες και πρόσφεραν την οποίαδηποτε στήριξη με την άμεση απάντηση τους σε οποιαδήποτε απορία μας. Είναι ένα πρόγραμμα που θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα.
ΠΜ
H κα Ε. Γαλανάκη είναι εξαιρετική εκπαιδευτικός και παρά το γεγονός ότι δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι των HR Metrics με βοήθησε να κατανοήσω τον ρόλο τους στην Εταιρεία καθώς και την αναγκαιότητά τους.
ΣΝ
Το υλικό του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και μου παρείχε νέες γνώσεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσω στην εργασία μου.
ΒΚ
Ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα για κάθε επαγγελματία του HR. Η αποκτηθείσα γνώση μπορεί να ωφελήσει τόσο φοιτητές όσο και επαγγελματίες του χώρου και ισχυροποιήσει την θέση εκάστοτε στελέχους HR σχετικά με την συνεισφορά του τμήματος ΔΑΔ στα οργανωσιακά αποτελέσματα με ποσοτικούς δείκτες. Ας μιλήσουμε με νούμερα....
ΣΧ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search