facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Αρχές Προγραμματισμού με MATLAB & OCTAVE

PI_matlab
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να κατανοήσουν τις αρχές προγραμματισμού σε περιβάλλον MATLAB/OCTAVE και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους στην επίλυση προβλημάτων από διαφορετικές ερευνητικές περιοχές. Δεν απαιτείται πρότερη γνώση προγραμματισμού παρά µόνο βασικών αρχών αυτού. Για την εμπέδωση της ύλης αλλά και για την επίδειξη των δυνατοτήτων του λογισμικού, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να υλοποιήσουν υπολογιστικές ασκήσεις συναφείς µε τα ενδιαφέροντά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες περιπτώσεων από το χώρο των εφαρμοσμένων μαθηματικών, της ανάλυσης δεδομένων, της επεξεργασίας εικόνας και ήχου, της μηχανικής μάθησης, της χρηματοοικονομικής, αλλά και της προσομοίωσης.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της σειρά των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα νιώθουν εξοικειωμένοι με το περιβάλλον του MATLAB και θα έχουν την δυναμική να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που πρoσφέρει το λογισμικό για την επίλυση των όποιων προβλημάτων θα κληθούν να επιλύσουν μέσω αυτού. Συγκεκριμένα, θα μπορεί να προγραμματίζει στην συγκεκριμένη γλώσσα, να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις συναρτήσεις της να αναλύει μεγάλου όγκου δεδομένα, και να κάνει γραφικές παραστάσεις και animation.
Θεματικές ενότητες
 1. Τι είναι τα MATLAB/OCTAVE. Βασικές αρχές τους
 2. Εξοικείωση με το περιβάλλον τoυς
 3. Βασικές εντολές και συναρτήσεις
 4. Σύντομη επανάληψη Γραμμικής Άλγεβρας
 5. Διανύσματα και πίνακες στο MATLAB
 6. Πράξεις διανυσμάτων/πινάκων
 7. Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων
 8. Αλγόριθμοι και δομές
 9. Scripts και functions (m-files)
 10. Δομές ελέγχου
 11. Οπτικοποίηση δεδομένων (γραφήματα-animation)
 12. Ανάλυση δεδομένων και γραφικά εργαλεία για την εξερεύνηση δεδομένων
 13. Αριθμητικές μέθοδοι και προσομοιώσεις.
 14. Σύντομη περιγραφή σε επιλεγμένα toolboxes
 15. Case study
Η αξία του προγράμματος
Κατανόηση των αρχών προγραμματισμού σε γλώσσα MATLAB μέσω επίλυσης προβλημάτων από διαφορετικές ερευνητικές περιοχές. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα να υλοποιήσουν υπολογιστικές ασκήσεις συναφείς με τα ενδιαφέροντά τους.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει εκπόνηση ασκήσεων ή εργασιών σε εβδομαδιαία βάση και εκπόνηση τελικής εργασίας, στην οποία ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να υποβάλλει μια εκτενή εργασία με τη χρήση του λογισμικού MATLAB. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 19/01/2025
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 4
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 80
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 40
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 120
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 11
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Φοιτητές και απόφοιτους σχολών με συναφές αντικείμενο σπουδών που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις γλώσσες MATLAB ή/και OCTAVE.
 • Απόφοιτους Λυκείου με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι κυρίως ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Προβλέπεται, όμως, και περιορισμένος αριθμός τηλεδιασκέψεων, για την επίλυση αποριών και σχετικών θεμάτων.
Κόστος
ELEARNING: 350€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 160€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 190€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 280€ (σύνολο ποσού), 160€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 120€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

3 comments
Συγχαρητήρια σε όλους σας.
ΓΠ
Ευάγγελος Σ.
Ε
Πολύ ουσιαστικές οι παρουσιάσεις από τον κ. Βασάλο, εξαιρετικό το επίπεδο το οποίο διατήρησε υψηλό και αυτό ανέμενα από ένα elearning πρόγραμμα του ΟΠΑ.
ΙΧ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search