facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Οργανωσιακή Ψυχολογία

PI_orgpsy
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις κοινωνικές και ψυχολογικές έννοιες της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και στις εφαρμογές της στους οργανισμούς.

Στο πρόγραμμα αναλύονται έννοιες, όπως η αντίληψη και τα στερεότυπα, οι εργασιακές στάσεις, το άγχος, η δυναμική των ομάδων, η ηγεσία, οι θεωρίες μάθησης και η αποτελεσματική επικοινωνία. Η αντίληψη των εννοιών αυτών δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις επιχειρήσεις και τις συμπεριφορές μέσα σε αυτές και να αναπτύξουν τρόπους για τη βελτίωση των συμπεριφορών στο χώρο εργασίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει με πληρότητα και με διαφορετικούς τρόπους το αντικείμενο του προγράμματος, περιλαμβάνοντας εικονοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό μελέτης, πρακτικά παραδείγματα και αποστολή του δημοσιευμένου βιβλίου "Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι., 2012. Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά. Εκδόσεις Rosili". Στα πλαίσια του προγράμματος, θα υπάρχει τακτική επικοινωνία και ενημέρωση εκ μέρους της επιστημονικής/διδακτικής ομάδας με τους εκπαιδευόμενους, καθώς και δυνατότητα υποστήριξής τους σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Οργανωσιακής Ψυχολογίας συνιστά μια εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) με στόχο την κατανόηση των συμπεριφορών μέσα στις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη τρόπων για τη διατήρηση και βελτίωσή τους.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα Οργανωσιακής Ψυχολογίας θα έχετε αποκτήσει γνώση σχετικά με συγκεκριμένες έννοιες όπως για παράδειγμα, οι ατομικές διαφορές, η εργασιακή ικανοποίηση, η δυναμική των ομάδων, η παρακίνηση αλλά και ικανότητα εφαρμογής αυτών στις επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού, στη συνεργασία σε ομάδες, στην επικοινωνία με τον/ην προιστάμενο/η και με τους συναδέλφους, στην ηγεσία ομάδων ή τμημάτων κ.α.

Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Ψυχολογία
 2. Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών - Προσωπικότητα, Γνωστικές-Συναισθηματικές Ικανότητες
 3. Psychological assessment in Organizations – Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Αντίληψη και Αποτελεσματική επικοινωνία – Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 5. Εργασιακές στάσεις και Συμπεριφορές
 6. Εργασιακό Άγχος και επαγγελματική εξουθένωση (burnout)
 7. Θεωρίες μάθησης - Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού
 8. Κοινωνική ψυχολογία των οργανισμών – Δυναμική των ομάδων
 9. Ηγεσία και παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 10. Εκπόνηση Εργασίας - Μελέτη περίπτωσης
Η αξία του προγράμματος
Η κατανόηση και η ερμηνεία της συμπεριφοράς των ατόμων και των ομάδων στον εργασιακό χώρο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στο σύγχρονο οργανωσιακό περιβάλλον. Με βάση τις τρέχουσες και κλασικές θεωρίες, το πρόγραμμα δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις επιχειρήσεις και τις συμπεριφορές μέσα σε αυτές, ώστε να βρίσκουν αποτελεσματικές λύσεις σε θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση βασίζεται σε ηλεκτρονική εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και εκπόνηση εργασίας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/02/2024
Έναρξη προγράμματος: 21/02/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 30/06/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 6
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 84
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 96
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 180
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 18
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Αποφοίτους και φοιτητές σχολών με συναφές αντικέιμενο σπουδών, χωρίς εργασιακή εμπειρία.
 • Επαγγελματίες/στελέχη που απασχολούνται σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος.
 • Απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι κυρίως ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Προβλέπεται, όμως, και περιορισμένος αριθμός τηλεδιασκέψεων, για την επίλυση αποριών και σχετικών θεμάτων.
Κόστος
ELEARNING: 680€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 680€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, των 250€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες δύο, των 230€ και 200€ καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 544€ (σύνολο ποσού), 250€ (πρώτη δόση – προκαταβολή), 194€ (δεύτερη δόση) και 100€ (τρίτη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

15 comments

Το πρόγραμμα ήταν πολύ χρήσιμο για εμένα καθώς με ενδιαφέρει πολύ ο χώρος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Γνώρισα έννοιες χρήσιμες για την μελλοντική μου κατάρτιση και πήρα βασικές γνώσεις ώστε προχωρήσω στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που επιθυμώ.

Μαρίνα Κ.
Ελ. Επαγγελματίας

ΜΚ
Ένα πρόγραμμα τόσα καλά σταθμησμένο όσο και κατανοητό. Σίγουρα ''λύνει'' τα χέρια σε ανθρώπους που είτε εργάζονται πολλές ώρες είτε σε γονείς που πραγματικά επιθυμούν να ακολουθήσουν εξ αποστάσεως κάποιο αγαπημένο τους πρόγραμμα. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το χαρτί που σου παρέχει το Πανεπιστήμιο. Ευχαριστούμε!
ΣΚ
Εξαιρετικό eLearning πρόγραμμα, που παρείχε σημαντικά εφόδια σε άτομα που θέλουν να εξελιχθούν στον τομέα της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και μετέπειτα στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
ΚΣ
Το πρόγραμμα ήταν πλήρως καταρτισμένο, με απόλυτα στοχευμένες γνώσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε οργανισμό . Οι διδάσκοντες δε ενημερωμένοι 100% για το αντικείμενο και πανταχού παρόντες να λύσουν κάθε είδους απορία.
ΌΠ
Ήταν ένα οργανωμένο και σαφές πρόγραμμα, που με βοήθησε να πάρω κάποιες γνώσεις ως βάση για να συνεχίσω μετά σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις πουδές μου πάνω στο αντικείμενο.
ΠΛ
Σεμινάριο με επίκαιρο περιεχόμενο, πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο και διαδραστικές διαλέξεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
ΑΆ
Το πρόγραμμα της Οργανωσιακής Ψυχολογίας είναι απόλυτα οργανωμένο και προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές στον εκπαιδευόμενο για να ενταχθεί στο περιβάλλον των εννοιών και της θεωρίας που μελετά.
ΑΣ
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μου παρείχε βασικές γνώσεις στο κομμάτι της Οργανωσιακής Ψυχολογίας, και σίγουρα θα μου φανούν χρήσιμες στην μελλοντική μου καριέρα στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
ΒΨ
Η μοναδική και μοναδικά σχεδιασμένη λύση στην εκπαίδευση στο πεδίο της Οργανωσιακής Ψυχολογίας στην Ελλαδα!
ΒΝ
Έχοντας την ειδικότητα του Hr trainee, το eLearning πρόγραμμα της οργανωσιακής ψυχολογίας με βόηθησε στο να δομήσω ακόμα καλύτερα έννοιες που σχετίζονται με τον κόσμο του ανθρώπινου δυναμικού στο μυαλό μου και σίγουρα θα με βοηθήσει στο να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που αποκόμισα σε μελλοντικές επαγγελματικές προκλήσεις και απαιτήσεις που θα συναντήσω.
ΗΜ
Το πρόγραμμα της Οργανωσιακής Ψυχολογίας ήταν πολύ χρήσιμο. Οι διαδικασίες ήταν σαφείς και οι γνώσεις που απέκτησα εποικοδομητικές. Σίγουρα θα τις χρησιμοποιήσω για την εξέλιξή μου στην εργασία μου. Πολύ καλή οργάνωση και στοχευμένη εκπαίδευση.
ΜΜ
Ξεχωριστή εμπειρία! Πλήρες πρόγραμμα που καλύπτει τα σημερινά δεδομένα!
ΜΕ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είμαι σε θέση να αξιολογήσω αυτή τη μαθησιακή εμπειρία ως μια εξαιρετική επιλογή κι επένδυση.
ΑΜ
Ήταν απλό, κατανοητό και απολύτως προσαρμοσμένο στις ενάγκες ενός εργαζόμενου- στελέχους.
ΝΑ
Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά οργανωμένο και μου έδωσε ένα εξαιρετικό υπόβαθρο γνώσεων.
ΙΜ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη