facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Διοικητικές και Ηγετικές Δεξιότητες (eLearning)

PI_emls
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Η ανάγκη για ανάπτυξη διοικητικών και ηγετικών δεξιοτήτων, διαφορετικών από εκείνες που βοήθησαν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν στο παρελθόν, δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη και επιτακτική. Επιπλέον, υπάρχει μια διάχυτη αναγνώριση ότι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα λίγα άτομα που βρίσκονται κοντά στην ανώτερη διοίκηση. Αντίθετα, η ανάγκη για καινοτομία και συλλογική επίλυση προβλημάτων απαιτούν ικανά άτομα, από όλο το εύρος της ιεραρχίας, που να μπορούν να λάβουν αποφάσεις που θα ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική και την κουλτούρα της επιχείρησης. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς στελεχών, που προσαρμόζεται με ευελιξία στις αλλαγές του περιβάλλοντος, εξελίσσεται, και αντιμετωπίζει με επιτυχία τις όποιες προκλήσεις. Αλλάζοντας το πώς τα άτομα σκέφτονται, δημιουργούν, συνεργάζονται και διαπραγματεύονται, η κουλτούρα στις επιχειρήσεις βελτιώνεται και δημιουργούνται περιβάλλοντα εργασίας που ενισχύουν την ευημερία όλων.

Η εκπαίδευση είναι μια επένδυση στο μέλλον, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε την επένδυση αυτή όσο πιο αποδοτική γίνεται. Η εξειδίκευση και η εμπειρία μας στην κατάρτιση στελεχών και επαγγελματιών, καθώς και η εξέλιξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μας δίνουν αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να συμβάλουμε καθοριστικά στην προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία σας, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα:
 • Βελτιώνει την ποιότητα και ταχύτητα λήψης των αποφάσεων.
 • Επικοινωνεί και παρακινεί άλλα άτομα, δημιουργώντας ομάδες υψηλής απόδοσης.
 • Βελτιώνεται προσωπικά και επαγγελματικά μέσα από ανατροφοδότηση από τους καθηγητές και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοαξιολόγησης.
 • Δημιουργεί δεσμούς με άλλα άτομα και συζητά ιδέες και προσεγγίσεις μέσα σε ένα ασφαλές μαθησιακά περιβάλλον.
 • Διαπραγματεύεται με αυτοπεποίθηση και πείθει τους συνεργάτες/πελάτες/προμηθευτές του.
 • Επιλύει συγκρούσεις δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας.
 • Υλοποιεί καινοτόμες ιδέες του στην εργασία του και διαχειρίζεται την αλλαγή με επιτυχία.
 • Διαμορφώνει μια κουλτούρα που ενισχύει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την απόδοση
Θεματικές ενότητες
 1. Ηγεσία & διαχείριση αλλαγής
 2. Προσανατολισμός στην υπηρεσία
 3. Γνωστική ευελιξία
 4. Δημιουργικότητα και καινοτομία
 5. Συναισθηματική νοημοσύνη
 6. Coaching & Mentoring
 7. Ομαδικότητα και συνεργασία
 8. Κρίση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 9. Επίλυση σύνθετων στρατηγικών προβλημάτων
 10. Επικοινωνία και παρουσίαση
 11. Διαπραγματευτική νοημοσύνη
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Βιντεοσκοπημένες ενότητες για online παρακολούθηση
 • Συμμετοχή σε ασκήσεις και προσομοιώσεις
 • Ανάλυση μελετών περίπτωσης
 • Ανάλυση βίντεο
 • Ομιλίες επιχειρηματιών και στελεχών
 • Online Quizzes
 • Online τεστ αυτό-αξιολόγησης
Η αξία του προγράμματος
Το eMLS αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης στην Ελλάδα που επιχειρεί να μειώσει το χάσμα μεταξύ διοικητικών & ηγετικών δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες και δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι. Αλλάζοντας το πώς τα άτομα σκέφτονται, αποφασίζουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, και διαπραγματεύονται, δημιουργούμε στελέχη, σε όλο το εύρος της ιεραρχίας, ικανά να επιβιώσουν της κρίσης και να πρωταγωνιστήσουν την επόμενη μέρας. Το eMLS αποτελεί συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος που προσφέρεται ήδη σε δια ζώσης (livestreaming) μορφή, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά την ίδια υψηλή ποιότητα.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Μετά το πέρας της παρακολούθησης κάθε θεματικής ενότητας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν μέσω online τεστ γνώσεων. Επιπλέον, στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν μέσω online τεστ γνώσεων εφ’ όλης της ύλης. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Αναλυτική ιστοσελίδα προγράμματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/02/2024
Έναρξη προγράμματος: 21/02/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 19/05/2024
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Το πρόγραμμα θα προσφέρεται 3 φορές μέσα στο ακαδημαϊκό έτος. Συγκεκριμένα, οι περίοδοι που θα προσφέρεται θα είναι Οκτώβριος – Ιανουάριος, Φεβρουάριος – Μάιος και Μάιος – Αύγουστος.
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 84
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 6
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 11
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα καθώς και σε εταιρείες κάθε κλάδου που επιθυμούν να ενισχύσουν το προσωπικό τους με δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρείν.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 950€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 950€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, των 300€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες δύο, των 300€ και 350€ καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 760€ (σύνολο ποσού), 300€ (πρώτη δόση – προκαταβολή), 350€ (δεύτερη δόση) και 110€ (τρίτη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Απόφοιτους προπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ: 10%
Απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ: 10%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

5 comments

Το MLS διευρύνει τους ορίζοντες σου και ενδυναμώνει κρίσιμες δεξιότητες για την εξέλιξή σου ως επαγγελματίας και ολοκληρωμένος άνθρωπος! Υπέροχη εμπειρία!

Βασίλης Θ.
Project Manager

ΒΘ
Η εμπειρία ήταν πολύ καλή απο τις σπουδές μου στο ΟΠΑ. Θα το ξανα κάνω σύντομα για άλλο πρόγραμμα.
ΙΑ
Μοναδική εμπειρία, εξαιρετικοί εισηγητές! Το συστήνω ανεπιφύλακτα!!
ΣΜ
Το MLS διευρύνει τους ορίζοντες και σε προκαλεί να εξερευνήσεις και να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου σε εξαιρετικά χρήσιμους και ενδιαφέροντες τομείς. Παρέχει τις γνώσεις και τα εργαλεία για έναν επιτυχημένο επαγγελματία και έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο
ΓΜ
Η εμπειρία συμμετοχής μου στο MLS ήταν πέρα από τα τετριμμένα της εκπαίδευσης, γεγονός που την καθιστά ξεχωριστή. Εξαιρετικοί εισηγητές, με ουσιαστικό περιεχόμενο και μεταδοτικότητα, σε μια περίοδο (Covid & τηλεργασία) όπου τα στελέχη και η αγορά χρειάζεται στοχευμένη μάθηση. Θα το σύστηνα ανεπιφύλακτα.
ΕΓ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη