facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Personal Branding

PI_personal
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του personal branding, στηριζόμενο στις αρχές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Κύριος στόχος είναι να δώσει στον σύγχρονο επαγγελματία τα εφόδια που θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά το ξεχωριστό επαγγελματικό του προφίλ, να αφουγκράζεται και να προσαρμόζεται εγκαίρως στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος παραμένοντας πάντα επίκαιρος και σε ζήτηση.

Οι πρώτες ενότητες εισάγουν τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία και στις Αρχές του Μάρκετινγκ ώστε να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη του αντικειμένου, να συνδέουν συνειδητά συγκεκριμένους στόχους με συγκεκριμένες ενέργειες και κυρίως να διασφαλίζουν την απαιτούμενη συνέπεια μεταξύ των επιλογών τους. Στη συνέχεια, αυτές εξειδικεύονται σε επίπεδο υλοποίησης και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εξηγούν πώς μπορούν οι συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία για να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα και την αξιοπιστία τους.

Εκτός από τις διαλέξεις που προσφέρουν το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο, είναι διαθέσιμα προς τους συμμετέχοντες συγκεκριμένα εργαλεία που σε κάθε στάδιο της διαδικασίας θα τους βοηθήσουν στην πρακτική διαμόρφωση του προφίλ τους. Τέλος, οι ασκήσεις κάθε ενότητας δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν άμεσα τις γνώσεις που απέκτησαν ώστε χτίσουν στη διάρκεια του προγράμματος βήμα βήμα το επαγγελματικό τους προφίλ.

Επισκεφτείτε το κανάλι του προγράμματος στο YouTube: https://www.youtube.com/@marinapsiloutsikou .

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • αξιοποιούν τις αρχές και τα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού προκειμένου να γίνουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.
 • εντοπίζουν ευκαιρίες και απειλές στο περιβάλλον τους και να αντιδρούν σε αυτές αποτελεσματικά.
 • αξιοποιούν τα ισχυρά σημεία τους για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να διαχειρίζονται τις αδυναμίες τους.
 • θέτουν κατάλληλους στόχους συνοδευόμενους από συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής τους.
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά το επαγγελματικό τους προφίλ στα κοινά που τους ενδιαφέρουν.
 • δημιουργούν δίκτυα επαφών και να καλλιεργούν επωφελείς επαγγελματικές σχέσεις.
 • σχεδιάζουν ένα προσωπικό σύστημα αξιολόγησης που θα τους επιτρέπει να εξελίσσονται και να παραμένουν πάντα επίκαιροι.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στο Personal Branding
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 2. Personal Analytics
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 3. Brand Essentials: Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επαγγελματικού Προφίλ
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 4. Self Marketing Mix
  (Διάρκεια ενότητας: 3 εβδομάδες)
 5. Networking
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 6. Public Speaking/Pitching
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 7. Business Etiquette & Ethics
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 8. Dress the Part: Διαμόρφωση εξωτερικής εικόνας
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 9. Personal Branding στην (μετά) covid εποχή
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 10. Εκπόνηση Εργασίας
  (Διάρκεια ενότητας: 2 εβδομάδες)
Η αξία του προγράμματος
Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους επαγγελματίες εφόδια που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, να αντιμετωπίσουν το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας και τις προκλήσεις που αυτό θέτει.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ο τελικός βαθμός των εκπαιδευόμενων προκύπτει από την επίδοση στις ασκήσεις αξιολόγησης των επιμέρους ενοτήτων (50%) και από την επίδοση σε μια τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης (50%). Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 20/08/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Επισκεφτείτε το κανάλι του προγράμματος στο YouTube: https://www.youtube.com/@marinapsiloutsikou
Μονάδες ECTS: 2,5
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 60
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 15
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 75
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες κάθε ειδικότητας, είτε δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που τώρα ξεκινούν την πορεία τους ή επιθυμούν να την επανεξετάσουν. Θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε φοιτήτριες και φοιτητές, οι οποίοι θα μάθουν πώς παράλληλα με τις σπουδές τους μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα. Είναι επιθυμητή η γνώση αγγλικών για να μπορούν οι συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν πλήρως το προτεινόμενο προαιρετικό υλικό μελέτης του μαθήματος.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 350€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 160€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 190€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 280€ (σύνολο ποσού), 160€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 120€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

5 comments

Το πρόγραμμα το οποίο παρακολούθησα ήταν πολύ καλό και αρκετά βοηθητικό. Παρείχε αρκετές γνώσεις που με βοήθησαν να κατανοήσω ακόμα περισσότερο (και καλύτερα) το πώς μπορώ να εξελίξω το Personal Brand μου.

Μαρία Νάτσο
Ιδ. Υπάλληλος

ΜΝ
Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα. Πολύ καλά δομημένο και με καταπληκτικές διαλέξεις που εμπνέουν. Ο ορισμός της σωστής διδασκαλίας. Εύγε!
ΜΤ
Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και καλύπτει ελλείψεις των μαθημάτων που διδάσκονται στο μάρκετινγκ. Η κυρία Ψιλούτσικου είναι εξαιρετική.
ΑΛ
Tο Personal Branding ήταν ένα αρκετά εποικοδομητικό σεμινάριο το οποίο με βοήθησε σε μεγάλο βαθμό να κατανοήσω σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να προβάλλω και να παρουσιάσω καλύτερα τον εαυτό μου. Παράλληλα συνέβαλε σε ένα μεγάλο βαθμό στο να κατανοήσω καλύτερα τα δυνατά και τα αδύνατα μου σημεία καθώς και να αντιληφθώ το προσωπικό μου όραμα αλλά και το χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να με ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους στην αγορά εργασίας.
ΓΑ
Εξαιρετικό elearning πρόγραμμα. Ενθουσιάστηκα με τα video των διδασκόντων. Τα επαναληπτικά τεστάκια κάθε εβδομάδα ήταν πολύ βοηθητικά. Ευχαριστώ θερμά.
ΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search