facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για Φαρμακοποιούς

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για Φαρμακοποιούς

PI_apivita
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Οι φαρμακοποιοί ολοκληρώνοντας τις σπουδές και ξεκινώντας την καριέρα τους, συχνά διαπιστώνουν ότι παράλληλα με τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα των σπουδών τους, θα πρέπει να αναπτύξουν και μια σειρά άλλες δεξιότητες για τις οποίες είναι ελλιπώς προετοιμασμένοι. Για παράδειγμα θα πρέπει να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ολοένα και πιο απαιτητικών πελατών, να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με αντιπροσώπους επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται, να κατανοούν τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών τους, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του φαρμακείου τους και να διαμορφώνουν μια συνεπή στρατηγική για την ανάπτυξή του. Συνοπτικά, οι φαρμακοποιοί για να επιβιώσουν στο μέλλον θα πρέπει να αναπτύξουν επιχειρηματικές, ηγετικές, χρηματοοικονομικές, διοικητικές και στρατηγικές δεξιότητες. Οι ίδιοι αισθάνονται ότι για πολλά από αυτά δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι και αναγκάζονται να "μάθουν πάνω στη δουλειά", συχνά αυτοσχεδιάζοντας.
Τρόπος διεξαγωγής
Για πρώτη φορά το πρόγραμμα θα προσφερθεί όχι μόνον δια ζώσης στις αίθουσες του Κέντρου δια βίου Μάθησης του ΟΠΑ, αλλά και μέσω παρακολούθησης μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης live streaming L/S. Αυτή προσφέρει:
 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε φαρμακοποιούς από κάθε σημείο της χώρας να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας MS Teams την καθορισμένη ώρα/ημέρα του μαθήματος
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα την ώρα του μαθήματος Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, πρόσθετο υλικό, εξωτερικοί σύνδεσμοι) μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
 • Διενέργεια εξετάσεων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε καθορισμένη ώρα/ημέρα από τον εισηγητή
 • Η πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα πραγματοποιείται για όλο το διάστημα της εκπαίδευσης μέσω της εγγραφής των συμμετεχόντων (καταρτιζομένων, εισηγητών) με αποστολή προσωπικών κωδικών από τη γραμματεία
Κάθε μάθημα αποσκοπεί στο να μεταδώσει στους σπουδαστές τη θεωρία και πρακτική στο αντικείμενο. Χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ. χρήση πραγματικών μελετών περιπτώσεων, οπτικοακουστικά μέσα, επιχειρηματικά παίγνια, άρθρα από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, υπόδηση ρόλων). Σε κάθε περίπτωση το φαρμακείο αποτελεί τη βασική μελέτη περίπτωσης εφαρμογής όλων αυτών των εννοιών, γνώσεων και τεχνικών.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το προτεινόμενο πρόγραμμα, το οποίο διοργανώνεται για δέκατη φορά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με χορηγία από την Apivita. Από αυτό έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 200 φαρμακοποιοί.

Tο εν λόγω πρόγραμμα έχει διάρκεια 300 ωρών και η μοναδικότητά του έγκειται στο ότι εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στη θεωρία και πρακτική ενός ευρύτατου φάσματος επιμέρους θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας όπως: ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης, μάρκετινγκ του φαρμακείου, ηγεσία στο φαρμακείο, χρηματοοικονομικά και λογιστική, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεσματική διοίκηση πωλήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο και διαδίκτυο, διαπραγματεύσεις και επίλυση συγκρούσεων. Ολοκληρώνεται με την εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου (business plan) για την ανάπτυξη του φαρμακείου του κάθε συμμετέχοντος καταρτιζόμενου.

Θεματικές ενότητες
 1. Ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης
 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 3. Ηγεσία στο Φαρμακείο
 4. Το μάρκετινγκ του φαρμακείου
 5. Ειδικά θέματα μάρκετινγκ
  (συμπεριφορά καταναλωτή - έρευνα αγοράς - διαπραγματεύσεις - category management - store layout - μάρκετινγκ υπηρεσιών)
 6. Αποτελεσματική διοίκηση πωλήσεων
 7. Βασικές έννοιες οικονομικών για φαρμακοποιούς
 8. Βασικές έννοιες λογιστικής για φαρμακοποιούς
 9. Βασικές έννοιες χρηματοοικονομικών για φαρμακοποιούς
 10. Διαπραγματεύσεις και επίλυση συγκρούσεων
 11. Ηλεκτρονικό εμπόριο και διαδίκτυο - εφαρμογή στο φαρμακείο
 12. Εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου (business plan) για την ανάπτυξη του φαρμακείου
Εκπαιδευτικό υλικό
Κάθε μάθημα αποσκοπεί στο να μεταδώσει στους σπουδαστές τη θεωρία και πρακτική στο αντικείμενο. Χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας (πχ χρήση πραγματικών μελετών περιπτώσεων, οπτικοακουστικά μέσα, επιχειρηματικά παίγνια, άρθρα από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, υπόδηση ρόλων). Σε κάθε περίπτωση το φαρμακείο αποτελεί τη βασική μελέτη περίπτωσης εφαρμογής όλων αυτών των εννοιών, γνώσεων και τεχνικών. Στους συμμετέχοντες διανέμονται δωρεάν πανεπιστημιακές σημειώσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα καθώς και άλλο υλικό (πχ βιβλία στα βασικά αντικείμενα του προγράμματος, διαφάνειες διαλέξεων και σχετική με το αντικείμενο και τον κλάδο αρθρογραφία/βιβλιογραφία).
Η αξία του προγράμματος
Διαφοροποιείται από οποιοδήποτε ανάλογο πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς δεν εστιάζει σε ένα μεμονωμένο αντικείμενο (πχ μάρκετινγκ, πωλήσεις, λογιστικά) αλλά δίνει μια σφαιρική-συνολική εικόνα του φαρμακείου και των αναγκών του.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία φαρμακοποιούς, σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας του κλάδου (π.χ. εφημερίες, απογευματινή εργασία). Για τούτο και διεξάγεται απογευματινές ώρες εργασίμων ημερών κατά κανόνα μία ημέρα την εβδομάδα, Δευτέρες απόγευμα 17:00-21:45, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ (Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κεφαλληνίας 46, Αθήνα. Σε περιπτώσεις αργιών το μάθημα διεξάγεται Τετάρτη απόγευμα. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα διαρκεί μεν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά οι σπουδαστές ανταποκρίνονται καλύτερα στις υποχρεώσεις τους, έχουν άνεση χρόνου και πολύ καλύτερη δυνατότητα αφομοίωσης της διδασκόμενης ύλης.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Γραπτές εξετάσεις και εκπόνηση τελικής εργασίας (business plan)
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για Φαρμακοποιούς
Με την ευγενική χορηγία της APIVITA
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 01/11/2023
Έναρξη προγράμματος: 06/11/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 15/06/2025
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
 • Στη συνεργασία Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Apivita απονεμήθηκε Ασημένιο Βραβείο στα πλαίσια των "Responsible Business Awards 2019: Μεταμορφώνοντας τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, για το κοινό καλό". Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 • Δείτε σχόλια προηγούμενων καταρτιζόμενων εδώ.
Μονάδες ECTS: 21
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 300
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 330
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 630
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 60
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Πέτρος Καλκάνης, Υπεύθυνος Υλοποίησης Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203914
Ντίνα Καβαλάρη, Γραμματεία Υποστήριξης Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203916
Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε εν ενεργεία Φαρμακοποιούς και εργαζόμενους στο φαρμακείο με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Κόστος
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 3200€
LIVE STREAMING: 3200€
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

14 comments
Είναι ένα εξαιρετικά δομημένο πρόγραμμα που πραγματικά παρέχει στον σπουδαστή το πλαίσιο να αρχίσει να σκέφτεται στρατηγικά. Απόλαυσα όλες τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος, όπως και την τελική εργασία. Σε αυτό συνέβαλε και ο καθηγητής κ. Παπαδάκης που εκτός από προσιτός, παρείχε άμεσα ανατροφοδότηση σε απορίες και ερωτήσεις. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
ΧΛ
Μου άνοιξε ένα παράθυρο σε γνώση στην οποία δεν είχα πρόσβαση ως τώρα. Μου έμαθε ότι το δρόμο τον ανοίγουμε μόνοι μας.
ΔΜ
Εύστοχη επιλογή μαθημάτων, εξαιρετικό επίπεδο καθηγητών, πολύ πλούσιο επίπεδο περιεχομένου. Πολύ σημαντική η συναναστροφή με άλλους συναδέλφους από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Παρόλο που ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα (έχασα μόνο 1 μάθημα στα δύο χρόνια), δεν ένοιωσα ούτε στιγμή ότι δεν αξίζει η προσπάθεια και η κούραση. Με αποζημίωσε το περιεχόμενο, οι καθηγητές και η όλη εμπειρία.
ΤΠ
Το πρόγραμμα ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μου. Το γεγονός πως έχω ήδη μια εικοσαετή θητεία στο χώρο του φαρμακείου, όχι μόνο δεν ήταν τελικά ανασταλτικός παράγων, αλλά ένοιωσα πως η εμπειρία μου με βοήθησε να καταλάβω περισσότερο ή να εμπεδώσω αυτά που διδαχθήκαμε. Πολλά πράγματα που γνώριζα πρακτικά, μπήκαν στη σωστή θέση στο μυαλό μου και άλλα για τα οποία αμφέβαλα βρήκαν τις απαντήσεις τους. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με βοήθησε να προχωρήσω τη σκέψη μου και την επιχείρησή μου πολλά βήματα παραπέρα.
ΘΕ
Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία πέρα ακόμα και από τις προσδοκίες πριν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Δημιουργήθηκε μια πολύ καλή ομάδα, μια δυνατή σχέση με την Apivita και ένα εποικοδομητικό κλίμα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και μετά από αυτά κατά τη διάρκεια της εργασίας. Είναι γνώσεις που όχι μόνο χρειάζονται, αλλά πλέον αποκτούνται απο τον σύγχρονο φαρμακοποιό και εμείς τις λάβαμε με πολύ σωστό τρόπο. Είναι στο χέρι του καθενός να τις αξιοποιήσει και να τις εμπλουτίσει. Συγχαρητήρια στην Apivita για αυτήν την πρωτοβουλία.
ΚΘ
Επειδή είμαι νέα φαρμακοποιός, το πρόγραμμα αυτό μου φάνηκε παραπάνω από χρήσιμο. Απέκτησα γνώσεις που θα χρειαζόμουν χρόνια εργασίας και εμπειρίας για να τις αποκτήσω. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κάνοντας τη δουλειά μου. Όντας στην αρχή της καριέρας μου το πρόγραμμα μου έδωσε πολλές ιδέες να εφαρμόσω στο μέλλον. Έμαθα να βάζω στόχους. Η καθημερινότητα δεν είναι άλλη μια μέρα εργασίας αλλά ένα ακόμα σκαλοπάτι για την επίτευξη ενός στόχου.
ΑΛ
Είμαι ικανοποιημένος από το πρόγραμμα, για τον απλούστατο λόγο ότι ήμουν σε θέση να εφαρμόσω σε καθημερινή βάση σχεδόν όλο το πλήθος των θεμάτων που διδάχθηκα στις επιμέρους ενότητες. Συναντήθηκα με συναδέλφους με τους οποίους απέκτησα και προσωπικές σχέσεις. Αγάπησα ίσως λίγο περισσότερο το αντικείμενο, κυρίως με την ενασχόληση με τους τομείς τους οποίους δεν είχα προηγούμενη επαφή στη σχολή.
ΠΧ
Αξιόλογο πρόγραμμα που ανεπιφύλακτα θα ξαναπαρακολουθούσα και θα το πρότεινα σε κάποιον συνάδελφο. Η επιχειρηματική-οικονομική υπόσταση του φαρμακείου έγινε πιο οικεία και διαχειρίσιμη. Τα μαθήματα ήταν πολύ χρήσιμα και μακάρι να υπήρχε και άλλο... Σημαντική και η μεταξύ μας αλληλεπίδραση που μέσω και των γνώσεων που λαμβάναμε δίναμε και παίρναμε ιδέες ο ένας από τον άλλον ... και γίναμε και φίλοι!
ΑΚ
Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια μοναδική ευκαιρία για προβληματισμό και για ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους μου. Με βοήθησε να δω το φαρμακείο με μια άλλη ματιά, περισσότερο σαν επιχείρηση και να αμφισβητήσω δημιουργικά τα στερεότυπά μου. Μέσα σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι επιτακτική ανάγκη να επενδύουμε στην προσωπική μας ανάπτυξη μέσα από τέτοια προγράμματα.
ΜΚ
Ξεκίνησα το πρόγραμμα υπό το βάρος του καθημερινού άγχους, της αγωνίας για τις απρόβλεπτες εξελίξεις στη χώρα και στον κλάδο μας, της επιτακτικής ανάγκης όχι τόσο για γνώση, όσο για λίγη σιγουριά και βεβαιότητα. Τελειώνω τώρα και ενώ το περιβάλλον γύρω δεν έχει αλλάξει - ανησυχία και αστάθεια οικονομική και κοινωνική εξακολουθούν να υπάρχουν - νιώθω περισσότερη σιγουριά, καθώς έχω τον έλεγχο του εαυτού μου και του φαρμακείου μου. Και αυτή η αίσθηση ελέγχου είναι ανυπολόγιστης αξίας.
ΕΣ
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονο φαρμακοποιό που θέλει να είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Είναι μοναδικό, καθώς είναι απλοποιημένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε φαρμακοποιού ο οποίος δύσκολα θα παρακολουθούσε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Σε βάζει σε μια δημιουργική διαδικασία προβληματισμού και αναζήτησης, και μέσω των διαλέξεων, αλλά και μέσω των συζητήσεων με τους υπόλοιπους συναδέλφους.
ΙΚ
Το πρόγραμμα ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μου καθώς όχι μόνο κάλυψε το γνωστικό αντικείμενο σε καινούργιους τομείς, αλλά επιπλέον δημιούργησε μέσω της συμμετοχικής διαδραστικής διαδικασίας του μαθήματος, την όσμωση μεταξύ συμμετεχόντων μαθητών και καθηγητών, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και ιδεών επί της ουσίας. Δηλαδή βοήθησε στο να γεφυρωθεί το χάσμα που πολλές φορές δημιουργείται μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής.
ΜΑ
Για εμένα το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν ένα ταξίδι εξερεύνησης νέων πεδίων, νέων επιστημονικών όρων και νέων γαλάζιων ωκεανών. Με οδηγούς απόλυτα εξειδικευμένους καθηγητές αγγίξαμε καινούργιες έννοιες, εισχωρήσαμε σε τμήματα της καθημερινής μας εργασίας που υπήρχαν αλλά δεν ξέραμε ότι υπήρχαν ή δεν ήμασταν σε θέση να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε, μάθαμε να ονειρευόμαστε και να διεκδικούμε αλλά κυρίως να πραγματοποιούμε με σωστά, σχεδιασμένα και στρατηγικά βήματα κάθε μας όραμα.
ΧΦ
Συγχαρητήρια για το όλο εγχείρημα! Νιώθω πραγματικά τυχερός που παρακολούθησα αυτό το πρόγραμμα και γνώρισα καθηγητές εξαιρετικούς που με βοήθησαν να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, να δούμε την επιχείρηση φαρμακείο με διαφορετική οπτική γωνία και να κατανοήσω έννοιες τις οποίες δεν διδασκόμαστε καθόλου στην φαρμακευτική και έχουν τεράστια σημασία στη δουλειά και την καθημερινή μας ζωή
ΓΤ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search