facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Αθλητισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

PI_sports
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει εισέλθει βαθμιαία σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Πολυεθνικές εταιρείες δημοσιεύουν τις στρατηγικές μείωσης των εκπομπών άνθρακα τους, ενώ ολοένα αυξανόμενος αριθμός κρατών απαιτεί την δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων απόδοσης από μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Η βιομηχανία των Σπορ δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση σε αυτή τη διαδικασία, καθώς τα μεγάλα αθλητικά event (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα) έχουν ένα εξαιρετικά μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα. Παράλληλα, η δύναμη του αθλητισμού να διαμορφώνει απόψεις, μέσω των συναισθηματικών δεσμών εκατομμυρίων ανθρώπων με αθλητικά κλαμπ , αναγνωρίζεται παγκοσμίως και διεθνή οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τον αθλητισμό ως όχημα για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής.

Με κίνητρα που ποικίλλουν από τις απαιτήσεις των οπαδών έως την προσέλκυση επενδύσεων οι αθλητικές εταιρείες αναλαμβάνουν δράση για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζεται με την λειτουργία τους καθώς και την Βιώσιμη Ανάπτυξή τους. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες των αθλητικών οργανισμών καθιστούν περίπλοκη την υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την βιωσιμότητα.

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων στην εφαρμογή προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε αθλητικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με την υλοποίηση στρατηγικών μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αθλητικών οργανισμών καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής βιωσιμότητας.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ενότητες σχετικά με την επικοινωνία και το μάρκετινγκ των περιβαλλοντικών πρακτικών καθώς και την προσέλκυση χορηγιών μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:
 • Να κατανοεί και να πραγματεύεται έννοιες στο πλαίσιο της βιωσιμότητας
 • Να αξιολογεί κριτικά τις περιβαλλοντικές πρακτικές στον αθλητισμού
 • Να δημιουργεί και να προτείνει βιώσιμες στρατηγικές σε αθλητικούς οργανισμούς
 • Να αντιλαμβάνεται τα οφέλη των βιώσιμες πρακτικών στον αθλητισμό
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στην Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αθλητισμού
 2. Το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα του Αθλητισμού
 3. Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα στον αθλητισμό
 4. Κοινωνική βιωσιμότητα στον Αθλητισμό
 5. Οικονομική Βιωσιμότητα στον Αθλητισμό
 6. Τα Οφέλη της εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών
 7. Διαχείριση Δεδομένων και στατιστικές εφαρμογές στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα
 8. Μάρκετινγκ περιβαλλοντικών πρακτικών και προσέλκυση Χορηγιών
 9. Αλλαγή εντυπώσεων μέσω της οικολογίας και του αθλητισμού
Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων στην εφαρμογή προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε αθλητικούς οργανισμούς.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα αφορά:
 • Διαφάνειες με το υλικό κάθε ενότητας. Σε κάθε ενότητα οι διαφάνειες θα καλύπτουν την ύλη, και θα περιέχουν παραδείγματα εφαρμογών
 • Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies)
 • Βιβλιογραφία, με online διαθέσιμο υλικό.
 • Κουίζ που θα αφορούν τη μελέτη της ενότητας που θα διδάσκεται
 • Πρότζεκτ με εργασίες ανάπτυξης πραγματικών περιπτώσεων.
 • Σύντομα Video με σύνοψη της ύλης ανά ενότητα
Η αξία του προγράμματος

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η θα αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις περί της εφαρμογής των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον αλλά και μέσω του αθλητισμού. Μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση να δημιουργήσει στρατηγικές βιωσιμότητες καθώς και reports για αθλητικούς οργανισμούς, να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε αυτούς, να δημιουργεί στρατηγικές μάρκετινγκ για βιώσιμες πρακτικές και να μετρά τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο αθλητικών event.

Παράλληλα, θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τα κίνητρα των οργανισμών να στραφούν προς την βιώσιμη ανάπτυξη και θα μπορεί να παρουσιάζει μελέτες περίπτωσης (case

studies) που θα αναδεικνύουν τα οικονομικά και άλλα οφέλη της βιωσιμότητας (Business Case of sustainability). Τέλος, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει πότε οι δράσεις είναι ουσιαστικές και πότε γίνονται αποκλειστικά για λόγους μάρκετινγκ (greenwashing).

Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Εξέταση μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ανά θεματική ενότητα (60%) και εκπόνηση τελικής εργασίας (40%)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: -
Έναρξη προγράμματος: -
Ολοκλήρωση προγράμματος: -
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 5
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 90
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 60
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 150
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Ιωάννης Ντζούφρας, Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203968
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 • Εν ενεργεία φοιτητές ή απόφοιτους τμημάτων οικονομικών, διοίκησης, στατιστικής η άλλων συναφών τμημάτων που θέλουν να εντρυφήσουν στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης στο χώρο του αθλητισμού.
 • Εν ενεργεία φοιτητές ή απόφοιτους τμημάτων μάρκετινγκ και επικοινωνίας που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης με σύγχρονες στρατηγικές μάρκετινγκ.
 • Εν ενεργεία φοιτητές ή απόφοιτους διοίκησης αθλητισμού που θέλουν να εξοικειωθούν με έννοιες που θα τους απασχολήσουν στην διάρκεια της καριέρας τους
 • Εν ενεργεία φοιτητές ή απόφοιτους τμημάτων ΤΕΦΑΑ που ενδιαφέρονται για την βιώσιμη ανάπτυξη και τις ποικίλες πτυχές εφαρμογής της
 • Εν ενεργεία φοιτητές ή απόφοιτους διοίκησης επιχειρήσεων που θέλουν να εξοικειωθούν με την έννοια της βιωσιμότητας η οποία, ώστε να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους
 • Άτομα που ήδη εργάζονται και στην καθημερινότητα τους χρειάζεται να πραγματεύονται έννοιες περί βιώσιμης ανάπτυξης
 • Ερευνητές από διάφορα άλλα αντικείμενα που χρειάζεται για την έρευνά τους να εντρυφήσουν στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Επιστήμονες με βασικές γνώσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης που θέλουν να εμβαθύνουν σε πιο προχωρημένες μεθόδους.
 • Ερευνητές που θέλουν να δουν σύγχρονες μεθόδους αλλά και παγκόσμιες τάσεις γύρω από την βιώσιμη ανάπτυξη στο χώρο του αθλητισμού.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Όσοι γίνουν δεκτοί στο μάθημα θα πρέπει να:
 • Έχουν γνώση χρήσης υπολογιστών.
 • Έχουν επαρκή γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower και άνω) καθώς η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στα αγγλικά
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία με τους εκπαιδευτές θα πραγματοποιείται με email με στόχο απάντησης μέσα 2 ημέρες. Επιπλέον, προβλέπεται επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης (TEAMS) δύο ώρες κάθε εβδομάδα.
Κόστος
ELEARNING: 400€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη