facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Στατιστική Μετα - Ανάλυση με τη Χρήση της R

PI_statr
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις μετα-αναλυτικές τεχνικές, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στις ιατρικές ή συμπεριφορικές επιστήμες με τη χρήση βιβλιοθηκών της R. Διδάσκονται τρόποι προετοιμασίας και συλλογής μετα-αναλυτικών δεδομένων, διαγράμματα αναπαράστασης δεδομένων, ανάλυση σταθερών και τυχαίων επιδράσεων, τρόποι μέτρησης της ετερογένειας ερευνών, ανάλυση μετα-παλινδρόμησης, εισαγωγή στις τεχνικές network meta-analysis καθώς και πρόσθετες μέθοδοι συνδυασμού p-values ή συντελεστών συσχέτισης.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ θα είναι σε θέση να:
 • Κατανοούν τη χρησιμότητα της μετα-ανάλυσης, τον τρόπο οργάνωσής της και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει συλλογή δεδομένων Κατανοούν τις διαφορές των δύο προσεγγίσεων (σταθερές και τυχαίες επιδράσεις) για τη μετα-ανάλυση
 • Πραγματοποιούν μετα-αναλύσεις χρησιμοποιώντας και τις δύο προσεγγίσεις με τη γλώσσα R
 • Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης
 • Μετρούν την ετερογένεια των μελετών προς μετα-ανάλυση και να επιλέγουν την καταλληλότερη από τις δύο προσεγγίσεις
 • Εξηγούν την ετερογένεια των ερευνών προς ανάλυση χρησιμοποιώντας μετα-παλινδρόμηση
 • Χρησιμοποιούν τη γλώσσα R ώστε να πραγματοποιούν μη απευθείας συγκρίσεις μεταξύ υποπληθυσμών από δεδομένα διαφορετικών ερευνών μεταξύ τους (network meta-analysis)
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στη μετα-ανάλυση
 2. Μέθοδοι μετα-ανάλυσης
 3. Ανάλυση ετερογένειας
 4. Μη τυπικά προβλήματα μετα-ανάλυσης
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την πραγματοποίηση μετα-ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση βιβλιοθηκών της R που προέρχονται από τυχαιοποιημένες ή μη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτή.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η επίδοση κάθε εκπαιδευόμενου αξιολογείται με εκπόνηση τελικής εργασίας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 26/01/2025
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 50
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 10
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών ή επιστημών της υγείας ή επιστημών της συμπεριφοράς οι οποίοι επιθυμούν να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να πραγματοποιήσουν μια μετα-ανάλυση χρησιμοποιώντας τα πρακτικά εργαλεία που προσφέρει η γλώσσα R.
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν μετα-αναλυτικές τεχνικές στην έρευνά τους.
 • Επαγγελματίες στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα ήθελαν να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη δεξιότητα χρήσιμη σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες προς αξιοποίηση αυξάνονται συνεχώς.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 • Παρακολούθηση ενός τουλάχιστον εισαγωγικού μαθήματος στη στατιστική κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 350€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 160€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 190€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 280€ (σύνολο ποσού), 160€ (πρώτη δόση - προκαταβολή) και 120€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

4 comments
Εξαιρετικό πρόγραμμα!
ΑΚ
Αρκετά καλή εμπειρία! Το πρόγραμμα βοήθησε πλήρως στην κατανόηση της μετα-ανάλυσης.
ΑΚ
Εξαιρετικό
ΝΠ
Εξαιρετικό! Βοήθησε ιδιαίτερα στην κατανόηση της μετα-ανάλυσης και στη δυνατότητα εφαρμογής της στην πράξη!
ΜΒ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search