facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Ίδρυση, Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη Νεοφυών Επιχειρήσεων

Ίδρυση, Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη Νεοφυών Επιχειρήσεων

PI_startup
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Πώς μια έξυπνη ιδέα μετασχηματίζεται σε μια επιτυχημένη επιχείρηση; Είναι η τύχη; η συγκυρία; Η επιμονή; Η δυνατότητα χρηματοδότησης; Σίγουρα δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση. Όμως υπάρχουν λεπτομέρειες που αν προσεχθούν μπορούν ν' αυξήσουν τις πιθανότητες για μια επιτυχημένη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Στο πρόγραμμα αναλύονται τα πιο βασικά εμπόδια που υπάρχουν στην επιτυχή υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ένας αριθμός ανθρώπων που κατάφεραν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πετυχημένα προϊόντα αναλύουν τους τρόπους που το πέτυχαν και δίνουν συμβουλές σ' όσους επιδιώκουν να κάνουν το ίδιο.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης, καθώς και την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που επιθυμεί να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα:
 • Θα μπορεί να διακρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια ιδέα ώστε να μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια επιτυχημένη επιχείρηση.
 • Θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του αναφορικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας και τους περιορισμούς που αυτό θέτει.
 • Θα γνωρίσει τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν από τυχόν υποκλοπή της ιδέας του καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαφυλάξει την ιδέα του.
 • Θα εξοικειωθεί με την έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου και του επιχειρηματικού μοντέλου. Θα είναι σε θέση να καταρτίζει και να παρουσιάζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να βασίζεται στην ιδέα του.
 • Θα ενημερωθεί για το πιθανό κόστος έναρξης και λειτουργίας μιας νεοφυούς (startup) επιχείρησης καθώς και με τους τρόπους (τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς) με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια νέα επιχείρηση.
 • Θα ενημερωθεί για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους, καθώς και τους τρόπους υπέρβασής τους.
 • Θα κατανοήσει τους πιο σημαντικούς λόγους στους οποίους οφείλεται η αποτυχία κάποιων startups.
 • Θα ενημερωθεί για τα βασικά χαρακτηριστικά επιτυχημένων startups τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Θεματικές ενότητες
 1. Οι σκοποί και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να τους πετύχουν
 2. Ίδρυση επιχείρησης, μορφές, κόστη
 3. Τρόποι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης μιας νέας επιχειρηματικής προσπάθειας
 4. Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι για μια νέα επιχείρηση
 5. Πρακτικές οδηγίες συγγραφής επιχειρηματικού μοντέλου
Η αξία του προγράμματος
Ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει, όταν θελήσει να υλοποιήσει την επιχειρηματική ιδέα που έχει μέσω της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα βασίζεται στην συμμετοχή τους στα online τεστ αξιολόγησης, καθώς και σε ενδιάμεση και τελική εργασία. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 27/08/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 50
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 40
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 13
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους σκοπεύουν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση ανεξάρτητα από την εκπαίδευσή τους. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός τηλεδιασκέψεων.
Κόστος
ELEARNING: 300€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 300€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 150€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 150€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 240€ (σύνολο ποσού), 150€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 90€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 3 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

1 comment
Άρτια οργανωμένο , μπράβο !
ΣΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search