facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

PI_expmark
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του σύγχρονου επιχειρείν. Το άνοιγμα σε νέες αγορές παίζει καθοριστικό ρόλο στην βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα, επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας, κερδοφορία και επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των εξωστρεφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα παραμένει μικρός και υπάρχει έλλειψη στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις στο χώρο των εξαγωγών.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς που προκύπτουν για μια ελληνική μικρομεσαία/οικογενειακή επιχείρηση. Το πρόγραμμα εστιάζει στα κριτήρια επιλογής εξαγωγικής αγοράς, στις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ (προσαρμογή, τυποποίηση) για την επιλεγμένη εξαγωγική αγορά και στον τρόπο με τον οποίο εκπονείται ένα εξαγωγικό σχέδιο μάρκετινγκ.

Με το κύρος και την εμπειρία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το πρόγραμμα προσφέρει μία συστηματική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των στελεχών των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την έναρξη και ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με ουσιαστικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για τις εξαγωγές, δίνοντας έμφαση στις πλέον σύγχρονες και επιτυχημένες τεχνικές στο χώρο των εξαγωγών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν προσθέσει ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους το οποίο θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους στις εξαγωγές και θα προάγει την καριέρα τους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκπονούν σχέδια δράσης για την έναρξη, προώθηση και ενίσχυση των εξαγωγών των επιχειρήσεων τους.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα χωρίς πρότερη ή με περιορισμένη εμπειρία στις εξαγωγές, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονη κατάρτιση και εξειδίκευση ως προς το άνοιγμα των επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ., ανάλυση διεθνών αγορών, συμπεριφορά και εξυπηρέτηση εξαγωγικού πελάτη) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ., πρόσβαση και ανάλυση στοιχείων διεθνών βάσεων δεδομένων, εξεύρεση συνεργάτη, ανάλυση ανταγωνισμού), ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχημένα εξαγωγικά σχέδια μάρκετινγκ.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν και αξιοποιούν τις διαφορές μεταξύ εγχώριας και διεθνούς αγοράς.
 • Κατανοούν πότε πρέπει να τυποποιήσουν και πότε να προσαρμόσουν την εξαγωγική στρατηγική μάρκετινγκ.
 • Ακολουθούν αποτελεσματικά τα στάδια της έρευνας και επιλογής εξαγωγικής αγοράς.
 • Εντοπίζουν και αξιοποιούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διεθνείς αγορές.
 • Βελτιώνουν τις ικανότητες και δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες σε διεθνείς αγορές.
 • Εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά τα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο στις εξαγωγές τους δραστηριότητες.
 • Εκπονούν και εφαρμόζουν σχέδια δράσης για την έναρξη, προώθηση και ενίσχυση των εξαγωγών τους.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στο διεθνές μάρκετινγκ
 2. Ανάλυση εξαγωγικού περιβάλλοντος
 3. Έρευνα και επιλογή εξαγωγικής αγοράς
 4. Στρατηγικές μείγματος μάρκετινγκ (προϊόν & branding, διανομή, προβολή, τιμολόγηση) για εξαγωγικές αγορές
 5. Διεθνείς εμπορικοί όροι (INCOTERMS) και τρόποι πληρωμής στο πλαίσιο εξαγωγών
 6. Εξαγωγικό σχέδιο μάρκετινγκ
Η αξία του προγράμματος
Τα θέματα που καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούν κάθε επιχείρηση (μικρή, μεσαία ή μεγάλη), που είτε έχει ήδη οικοδομήσει, είτε φιλοδοξεί να θεσπίσει διεθνή παρουσία μέσω εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις παράγουν ποιοτικά προϊόντα αλλά αποφεύγουν να εμπλακούν σε εξαγωγική δραστηριότητα ή δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τις εξαγωγικές τους προοπτικές ελλείψει οργανωμένης δομής εξαγωγικού μάρκετινγκ εντός της επιχείρησης. Το πρόγραμμα παρέχει μία συστηματική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την έναρξη και ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκπονούν σχέδια δράσης για την έναρξη, προώθηση και ενίσχυση των εξαγωγών των επιχειρήσεων τους.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη της εκάστοτε θεματικής ενότητας, καλούνται να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως την αντίστοιχη γραπτή δοκιμασία που θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή/και σύντομης απάντησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί. Η βαθμολογία προηγούμενων θεματικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 22/12/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 40
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 20
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 8
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Τα πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων (μικρών, μεσαίων ή μεγάλων), που έχουν ως στόχο είτε την είσοδο είτε τη σταθερή παρουσία τους στις διεθνείς αγορές μέσω των εξαγωγών. Αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις παράγουν ποιοτικά προϊόντα αλλά δεν εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες της διεθνούς αγοράς λόγω έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης ως προς τις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε οικογενειακές και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και αναμένεται να προσελκύσει στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μικρού ή μεσαίου μεγέθους.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 400€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 400€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 180€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 220€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 320€ (σύνολο ποσού), 180€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 140€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

6 comments
Το πρόγραμμα Εξαγωγικό Μάρκετινγκ του ΟΠΑ, είναι εξαιρετικό, επίκαιρο και μπορεί να βοηθήσει τόσο εταιρείες που ξεκινούν εξαγωγικές διαδικασίες αλλά και όσους έχουν εμπειρία, να αποκτήσουμε πιο σφαιρική εικόνα και μεθοδολογία. Μας βοηθά στο ΤΙ πρέπει να αναρωτηθούμε, ΓΙΑΤΙ γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες, ΠΩΣ αυτό έχει θετικό αποτέλεσμα για την επιχείρηση και μας προστατεύει από κακές εκτιμήσεις.
ΜΜ
Εύκολα δομημένο πρόγραμμα με καλή επεξήγηση από τους καθηγητές.
ΧΒ
Επαρκή Υλικό, Σωστά Δομημένο. Απόλυτα ευχαριστημένος!
ΜΤ
Πολύ αξιόλογο πρόγραμμα, είναι ένα μπόνους για το βιογραφικό.
ΚΛ
Ένα πολύ χρήσιμο σεμινάριο, το οποίο εξοπλίζει πλήρως τον ενδιαφερόμενο πάνω στον τομέα του εξαγωγικού μαρκετινγκ, δίνοντάς του όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και την καθοδήγηση απο τους εξειδικευμένους καθηγητές. Ένα πρωτοποριακό σεμινάριο, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε ελληνικές επιχειρήσεις να επεκταθούν με ασφάλεια στην εξαγωγική αγορά.
ΦΠ
Θα επιθυμούσα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους καθηγητές-εισηγητές τον κ. Σκαρμέα Διονύση και τον κ. Αργουσλίδη Παρασκευά για την διδασκαλία τους, την παροχή εκπαιδευτικού υλικού που κάνουν πιο σφαιρική την μαθησιακή εμπειρία στο e-Learnning μάθημα του Εξαγωγικού Marketing.
ΔΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search