facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Μάρκετινγκ & Εμπόριο Μόδας

PI_fashmark
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα αποσκοπεί να εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές αρχές και έννοιες διοίκησης μάρκετινγκ ειδών μόδας, με έμφαση στην παρουσίαση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του εγχώριου και διεθνούς κλάδου της μόδας, τη στρατηγική διαχείριση επωνυμίας προϊόντων μόδας (fashion branding), την ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική αυτών των μαρκών/προϊόντων με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών, την συμπεριφορά του καταναλωτή ειδών μόδας, την πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων στον δυναμικό, διεθνή χώρο της μόδας (fashion forecasting) και τέλος, τις στρατηγικές εμπορικής πολιτικής επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μόδας.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν:
 • Γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγχώριος και διεθνής κλάδος της μόδας, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές του, τα προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους
 • Βασικές γνώσεις διαχείρισης μάρκετινγκ ειδών μόδας και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο
 • Ικανότητες στρατηγικής διαχείρισης επωνυμίας προϊόντων μόδας και εφαρμογής μιας ενδεδειγμένης, ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Δυνατότητα κατανόησης του μηχανισμού λήψης αγοραστικών αποφάσεων των καταναλωτών και της πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων στον κλάδο της μόδας.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στο διεθνή κλάδο της μόδας
 2. Στρατηγική διαχείριση επωνυμίας και επικοινωνία στον κλάδο της μόδας
 3. Συμπεριφορά καταναλωτή στον κλάδο της μόδας
 4. Εμπόριο προϊόντων μόδας
Η αξία του προγράμματος
Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουν, αλλά να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις στρατηγικές, τα εργαλεία, και τις τεχνικές του μάρκετινγκ στον κλάδο της μόδας στην πράξη ως καταρτισμένοι επαγγελματίες.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση βασίζεται στη συμμετοχή σε online εξέταση στο τέλος κάθε ενότητας και στην εκπόνηση εργασίας ή διαδραστικών ασκήσεων σε κάθε ενότητα. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 20/08/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 60
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 30
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Αποφοίτους και Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφών σχολών.
 • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στο χώρο του μάρκετινγκ και του εμπόριου μόδας.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 660€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 660€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, των 220€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες δύο, των 240€ και 200€ καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 528€ (σύνολο ποσού), 220€ (πρώτη δόση - προκαταβολή), 154€ (δεύτερη δόση) και 154€ (τρίτη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

15 comments

Σημαντικές γνώσεις για την επαγγελματική μου καριέρα στο πλαισιο της μοδασ και μια καλη αρχη για το merchadising.

Δανάη Παπαδήμα
Φοιτήτρια

ΔΠ

Ιδιαίτερα βοηθητική η εισαγωγή του προγράμματος σε βασικές έννοιες του marketing μόδας. Πλήρης κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου καθώς επίσης και των μαθησιακών στόχων.

Ελένη Μ.
Φιλόλογος

ΕΜ
Πολύ σημαντικό σεμινάριο για μελλοντική χρήση σε αντίστοιχη θέση εργασίας
ΠΣ
Ήταν μια εμπειρία η οποία με βοήθησε να αναπτύξω ακόμα περισσότερο τις γνώσεις μου πάνω στον τομέα του marketing και του εμπορίου της μόδας.
ΞΚ
Οι ενότητες του προγράμματος αφορούν πολλά και διαφορετικά κομμάτια του αντικειμένου, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα πολύ χρήσιμο για έναν επαγγελματία.
ΜΖ
Το πρόγραμμα Fashion Marketing and Retail με βοήθησε πολύ για το επόμενο βήμα στην καριέρα μου! Είχε ωραία δομή και χρήσιμα παραδείγματα και case studies!
ΦΤ
Το πρόγραμμα ήταν κατατοπιστικό και εξαιρετικά χρήσιμο, με πλήθος από ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
ΜΤ
Είμαι ικανοποιημένη με την εμπειρία μου στο eLearning και θα σύστηνα αυτό το πρόγραμμα.
ΕΛ
Ενδιαφέρουσα, μοντέρνα και χρήσιμη γνώση στον κόσμο της μόδας.
ΦΚ
Σαν πρώτη επαφή με τα προγράμματα eLearning του ΟΠΑ η εμπειρία μου ήταν πολύ θετική, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολύ οργανωμένο και το επίπεδο είναι τέτοιο ώστε να μπορείς να το παρακολουθήσεις ανεξαρτήτως με το background που έχεις, αλλά θα μου άρεσε περισσότερο αν ήταν μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εμβάθυνσης σε κάθε ενότητα.
ΕΑ
Πολύ αξιόλογο πρόγραμμα. Αναλύθηκε και το κομμάτι των οικονομικών και το κομμάτι της μόδας χωριστά και στη συνέχεια έγινε η σύνδεση τους.
ΒΖ
Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, εξαιρετικά χρήσιμο και μοναδικό ως προς το θέμα που διδάσκεται.
ΠΝ
Η παρακολούθηση του elearning προγράμματος από το ΟΠΑ ήταν η καλύτερη επιλογή. Το περιβάλλον του προγράμματος ήταν αρκετά εύχρηστο, οι σημειώσεις του μαθήματος εξαιρετικές.
ΑΛ
Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό και με βοήθησε να πάρω τις γνώσεις που ήθελα και χρειαζόμουν. Το συστήνω και θα το συστήνω ανεπιφύλακτα. Tο υλικό ήταν απόλυτα σαφές και δεν υπήρξε η οποιαδήποτε απορία είτε σχετικά με τη διεξαγωγή των τεστ αξιολόγησης, είτε σχετικά με την εργασία.
ΧΣ
Εξαιρετικό πρόγραμμα για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για το μάρκετινγκ και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς μόδας. Το υλικό του μαθήματος ηταν σαφες και ενδιαφέρον, όπως και τα επιπρόσθετα άρθρα που ήταν διαθέσιμα για ανάγνωση.
ΑΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search