facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Κατάρτιση Λιανικών Πωλήσεων – ΙΠΕ - ΣΕΛΠΕ

PI_retail2
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Οι λιανικές πωλήσεις είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών. Είναι κρίσιμη λειτουργία της οικονομίας και αποτελεί τη στιγμή της αλήθειας για την εμπορική επιτυχία των προϊόντων. Το λιανικό εμπόριο είναι ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος της Ελληνικής οικονομίας με τεράστια συμβολή στην απασχόληση και στο ΑΕΠ.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα τόσο με εκτενή όσο και με περιορισμένη εμπειρία, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονη κατάρτιση και εξειδίκευση στη λιανική πώληση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ., κατανόηση του ρόλου του στελέχους πωλήσεων στο σύγχρονο λιανεμπόριο) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ., τεχνικές πωλήσεων, διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών λιανικής), ώστε να μπορούν μέσω των γνώσεων που θα αποκομίσουν να δρουν αποτελεσματικά ως στελέχη πωλήσεων λιανικής. Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να:
 • Αντιλαμβάνονται το σύγχρονο περιβάλλον του λιανικού εμπορίου,
 • Ακολουθούν αποτελεσματικά τα στάδια μιας διαδικασίας πώλησης, εφαρμόζουν στην πράξη διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνικές, προσαρμοσμένες στον τύπο της συγκεκριμένης πώλησης
 • Κατανοούν τον πελάτη λιανικής και να τον εξυπηρετούν σωστά και,
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη σχέση με τους πελάτες μετά την πώληση,
 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες εμπορικού καταστήματος και ο ρόλος του σύγχρονου πωλητή λιανικής,
 • Προτείνουν και εφαρμόζουν μεθόδους merchandising και προωθητικές ενέργειες,
 • Γνωρίζουν τον ρόλο των ψηφιακών μέσων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο των πωλήσεων.
Θεματικές ενότητες
 1. Το σύγχρονο περιβάλλον της λιανικής πώλησης
 2. Τεχνικές & διαδικασίες πώλησης
 3. Επιτυχία σε διαφορετικούς τύπους πώλησης
 4. Κατανοώντας τη συμπεριφορά του πελάτη στο λιανικό εμπόριο
 5. Διαχείριση σχέσεων πελατών μετά την πώληση
 6. Το επιτυχημένο στέλεχος λιανικών πωλήσεων
 7. Προώθηση πωλήσεων
 8. Οι πωλήσεις στην ψηφιακή εποχή
Η αξία του προγράμματος
Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουν, αλλά να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις στρατηγικές και τις τεχνικές των λιανικών πωλήσεων ως καταρτισμένοι επαγγελματίες. Θα έχουν προσθέσει ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους που θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους και θα προάγει την καριέρα και την επιτυχία τους.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη της εκάστοτε θεματικής ενότητας, καλούνται να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως την αντίστοιχη γραπτή δοκιμασία που θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή/και σύντομης απάντησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί. Η βαθμολογία προηγούμενων θεματικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Κατάρτιση Λιανικών Πωλήσεων – ΙΠΕ - ΣΕΛΠΕ
Υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (Ι.Π.Ε) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 16/02/2025
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Το πρόγραμμα Κατάρτιση Λιανικών Πωλήσεων – ΙΠΕ – ΣΕΛΠΕ βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (Ι.Π.Ε), και την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε).

Οι ανωτέρω φορείς συστήνουν το πρόγραμμα στα μέλη τους και σε όλα τα στελέχη του κλάδου για να αποκτήσουν μία υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και ένα πολύτιμο προσόν στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Το ΙΠΕ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2007, από στελέχη πωλήσεων από όλους τους κλάδους της αγοράς, με αποστολή την προώθηση, την προβολή και την ανάπτυξη της επιστήμης των πωλήσεων. Το ΙΠΕ υποστηρίζει όσους ενδιαφέρονται να ενημερώνονται και να εξελίσσονται σε θέματα της επιστήμης πωλήσεων. Οι στόχοι του ΙΠΕ, είναι η προώθηση του επαγγέλματος των Πωλήσεων, η συνεχής ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα Πωλήσεων, η εκπαίδευση σε Τεχνολογίες, Συστήματα και Διοίκηση Πωλήσεων, η πιστοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων Πωλήσεων, η υλοποίηση ερευνών και μελετών στον τομέα των πωλήσεων και των συναφών κλάδων και η συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα εκπροσώπησης των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων πολυκαταστημάτων, εμπορικών κέντρων, μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων, ελληνικών και πολυεθνικών, σουπερμάρκετ, εστίασης, τραπεζών καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Μέλη του Συνδέσμου είναι επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και είναι τα πλέον καταξιωμένα ονόματα του Ελληνικού Εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.

Μονάδες ECTS: 3
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 80
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 10
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 16
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενα στελέχη λιανικών πωλήσεων και σε άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της λιανικής πώλησης ως εργαζόμενοι ή επιχειρηματίες και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση. Το πρόγραμμα διοργανώνεται με την αιγίδα του Ι.Π.Ε. και την αιγίδα του Σ.Ε.Λ.Π.Ε. συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέλη τους.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 580€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 580€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 220€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 360€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 464€ (σύνολο ποσού), 220€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 244€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search