facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Κατάρτιση Πωλήσεων - ΙΠΕ

PI_retail1
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα «Κατάρτιση Πωλήσεων – ΙΠΕ» διοργανώνεται από το KΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (Ι.Π.Ε) και απευθύνεται στα μέλη του και σε όλα τα στελέχη των πωλήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν μία υψηλού επιπέδου κατάρτιση στις πωλήσεις και ένα πολύτιμο προσόν στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Οι πωλήσεις είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ επιχείρησης και αγοράς. Είναι η σημαντικότερη λειτουργία μίας επιχείρησης ως προς την επίδραση που έχει στα έσοδά της, ενώ έχει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, και στη βιωσιμότητά της γενικότερα. Το πρόγραμμα προσφέρει μία συστηματική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των στελεχών καριέρας στον χώρο των πωλήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες στις Πωλήσεις, δίνοντας έμφαση στις πλέον πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν τα πλέον επιτυχημένα στελέχη των πωλήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουν, αλλά να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις στρατηγικές, τα εργαλεία, και τις τεχνικές των πωλήσεων στην πράξη ως καταρτισμένοι επαγγελματίες.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να:
 • Υλοποιούν μία διαδικασία πώλησης με βάση τις επιτυχημένες αρχές του Μάρκετινγκ, να αντιλαμβάνονται και να προσαρμόζονται στην αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη, καθώς και στις σύγχρονες τάσεις του,
 • Ακολουθούν αποτελεσματικά τα στάδια μιας διαδικασίας πώλησης,
 • Εφαρμόζουν στην πράξη διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνικές, προσαρμοσμένες στον τύπο της συγκεκριμένης πώλησης,
 • Εφαρμόζουν πρακτικές εξυπηρέτησης πελάτη και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά παράπονα πελατών,
 • Εντοπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πελάτες μεγάλης σημασίας,
 • Βελτιώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες και να αναπτυχθούν επαγγελματικά,
 • Προτείνουν και εφαρμόζουν μεθόδους merchandising και προωθητικές ενέργειες,
 • Εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά τα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο στις διαδικασίες πωλήσεων.
Θεματικές ενότητες
 1. Μάρκετινγκ για στελέχη πωλήσεων
  Marketing for sales executives
 2. Τεχνικές & διαδικασίες πώλησης
 3. Επιτυχία σε διαφορετικούς τύπους πώλησης
 4. Εξυπηρέτηση πελατών & διαχείριση παραπόνων
 5. Πελάτες μεγάλης σημασίας (Key account customers)
 6. Το επιτυχημένο στέλεχος πωλήσεων
 7. Προώθηση πωλήσεων
 8. Οι πωλήσεις στην ψηφιακή εποχή
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια σε θέματα που αφορούν αρχές πωλήσεων, τη συμπεριφορά του πελάτη, την εξυπηρέτηση πελάτη, κτλ καθώς και πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τις αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας, τις τεχνικές διαπραγματεύσεων με πελάτες ώστε να μπορούν μέσω των γνώσεων που θα αποκομίσουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχημένα πωλήσεις. Έχει σχεδιαστεί για άτομα τόσο με εκτενή όσο και με περιορισμένη εμπειρία στις πωλήσεις, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονη κατάρτιση και εξειδίκευση στη νευραλγική αυτή λειτουργία των επιχειρήσεων και να προσθέσουν ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους που θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους στις πωλήσεις και θα προάγει την καριέρα και την επιτυχία τους.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη της εκάστοτε θεματικής ενότητας, καλούνται να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως την αντίστοιχη γραπτή δοκιμασία που θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή/και σύντομης απάντησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Κατάρτιση Πωλήσεων - ΙΠΕ
Υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (Ι.Π.Ε.)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 15/09/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 80
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 10
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 16
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Σε υφιστάμενα στελέχη πωλήσεων.
 • Σε άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο των πωλήσεων και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση στο αντικείμενο.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 680€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 680€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, των 250€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες δύο, των 230€ και 200€ καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 544€ (σύνολο ποσού), 250€ (πρώτη δόση – προκαταβολή), 194€ (δεύτερη δόση) και 100€ (τρίτη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%
Μέλη ΙΠΕ: 20%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

14 comments

Οι διδακτικές ενότητες του Προγράμματος ανταποκρίνονται απολύτως στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Οι καθηγητές έδωσαν με σαφήνεια και ολοκληρωμένα τις τεχνικές πωλήσεων.

Κωνσταντίνος Λ.
Στέλεχος Πωλήσεων

ΚΛ
Με βοήθησαν πάρα πολύ τα βίντεο των καθηγητών γιατί δεν διάβαζαν απλώς τις διαφάνειες, αλλά εξηγούσαν τα πάντα αναλυτικά και με καθημερινούς όρους ώστε να γίνει πιο κατανοητό το νόημα.
ΑΚ
Το πρόγραμμα οργανωτικά είναι εφάμιλλο αντίστοιχων του εξωτερικού. Οι γνώσεις καθώς και η πιστοποίηση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την καριέρα μου.
ΠΚ
Ήταν η πρώτη φορά συμμετοχής με πρόγραμμα Πανεπιστήμιου εξ αποστάσεως και ολες οι διαδικασίες ήταν άκρως ικανοποιητικές.
ΠΕ
Μετά από 35 χρόνια στις πωλήσεις είμαι σε θεση να δηλώσω πως το πρόγραμμα εναι σύμφωνο με τις επιταγές της σημερινής αγοράς.
ΣΚ
Απέκτησα ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες στις πωλήσεις.θα χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία και τις τεχνικές πωλήσεων και στην πράξη.
ΑΓ
Πολύ χρήσιμη εκπαίδευση για την δουλειά μου, με βοήθησε αρκετά ώστε να κατανοήσω το θεωρητικό κομμάτι στις πωλήσεις. Επίσης, εφάρμοσα πολλές τεχνικές οι οποίες απέδωσαν καρπούς. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΡ
Κατατοπιστική μάθηση και αναγκαία για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
ΔΒ
Παρόλο που δεν είχα προηγούμενη μαθησιακή εμπειρία μέσω eLearning, η μέθοδος και ο τρόπος διδασκαλίας ήταν απόλυτα σαφής, κατανοητός και ευχάριστος για τον εκπαιδευόμενο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από την ποιότητα και το εύρος των γνώσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ευχαριστώ όλους τους διδάσκοντες!
ΑΤ
Θεωρώ πως αποκόμισα και έμαθα πολλά πράγματα πάνω στη δουλειά μου
ΕΠ
Ήταν καταλυτική εμπειρία, ώστε να δω την επαγγελματική καθημερινότητα με άλλη οπτική.
ΔΠ
Η παρακολούθηση του προγράμματος ήταν μία σοφή απόφαση για εμένα και θα το πρότεινα και σε άλλους συναδέλφους μου.
ΔΔ
Το σεμινάριο ήταν αρκετά καλό όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. Παράλληλα, η e-learning υλοποίησή του δίνει την δυνατότητα στο μαθητή να επιλέγει τον χρόνο παρακολούθησης γεγονός που την καθιστά πιο άνετη και πιο ποιοτική.
ΑΑ
Όλο το πρόγραμμα ήταν άψογο.
ΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search