facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Προγραμματισμός με Java: Από το Α στο Ω

PI_java1
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα «Προγραμματισμός με Java: Από το Α στο Ω» είναι το πιο ολοκληρωμένο και σε βάθος online πρόγραμμα Java τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Με πλήθος εκπαιδευόμενων και πολλά εξαιρετικά reviews, το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την ανάπτυξη επαγγελματικών εφαρμογών Java. Το πρόγραμμα είναι χρήσιμο και ως προετοιμασία για το πιστοποιητικό Oracle Certified Professional Java Programmer
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι
 • Θα έχουν αποκτήσει όλες τις προγραμματιστικές δεξιότητες που χρειάζεται για να αιτηθούν θέσεων εργασίας ως Java Software Developers Θα είναι σε θέση να δείξουν μέσα από project στο GitHub τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους στην Java, σε μελλοντικούς εργοδότες
 • Θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη μετάβαση στα Java EE, Hibernate, Spring, Android, κ.α.
 • Θα είναι σε θέση να προετοιμαστούν και να περάσουν επιτυχώς το Oracle Certified Professional Java Programmer Certification
 • Θα διδαχθούν τις ‘καλύτερες πρακτικές’ στην ανάπτυξη εφαρμογών Java σε επαγγελματικό επίπεδο
 • Θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες τεχνικές γνώσεις και επαγγελματική επάρκεια στην Java 8 και Java 11 και θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν τις δικές τους εφαρμογές στην Java γρήγορα
  Θεματικές ενότητες
  1. Δομημένος Προγραμματισμός
   Εισαγωγή στην JAVA, Τύποι Δεδομένων – Ο Τύπος Ακέραιος (int), Η δομή δεδομένων boolean και οι δομές ελέγχου while και if, Ο τύπος δεδομένων Χαρακτήρας και οι δομές ελέγχου for και switch/case, Οι τύποι δεδομένων float / double, Πίνακες (Arrays), Η δομή δεδομένων String, Μέθοδοι, Εφαρμογές και παραδείγματα στον Δομημένο Προγραμματισμό, Χειρισμός Λαθών – Εξαιρέσεις – Java I/O.
  2. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
   Κλάσεις, Ενθυλάκωση, Αντικείμενα, Κληρονομικότητα, Υπερκάλυψη μεθόδων - Πολυμορφισμός, Abstract Κλάσεις / interfaces / Mixin Interfaces / Lambdas, Java Collections
  3. Ειδικά Θέματα
   Java NIO, Regular Expressions, Java Networking, Testing / Assertions, Java 11 Module System, Sorting / Searching / Time Complexity, Αναδρομή, Java Memory and JVM / JDK Tools, Class File / Java Bytecode / Class Loader
  4. Βάσεις Δεδομένων, JDBC, Ανάπτυξη Εφαρμογών με JavaFX
   Βάσεις Δεδομένων / SQL / MySQL, Java Database Connectivity (JDBC) / JDBC drivers, Programming with JDBC Prepared Statement, JavaFX / Σχεδιασμός Front-End με JavaFX, Σύνδεση με ΒΔ MySQL, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
  • Περισσότερες από 30 ώρες on-demand video Πάνω από 30 αναλυτικές παρουσιάσεις/σημειώσεις σε όλα τα θέματα που παρουσιάζονται
  • Ασκήσεις διαφόρων τύπων: πάνω από 300 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, περισσότερες από 15 μικρές προγραμματιστικές εργασίες, μεγαλύτερα projects, καθώς και ένα μεγάλο project
  Η αξία του προγράμματος
  Τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα Java είναι προγράμματα κατακερματισμένα και μη ολοκληρωμένα, όπως στο YouTube, ή προγράμματα φορέων που υποθέτουν ότι οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν ήδη θέματα προγραμματισμού, ή προγράμματα χαμηλού επιπέδου μαθημάτων και χαμηλού επιπέδου διδασκαλίας, που δημιουργούν σύγχυση γιατί δεν παρουσιάζουν με το σωστό τρόπο τα διάφορα θέματα στον προγραμματισμό με Java. Τα δε βιβλία, πανεπιστημιακά ή άλλα, είναι κουραστικά και συχνά παρωχημένα, δεδομένων των συνεχών εξελίξεων της γλώσσας. Αυτός είναι ο λόγος που οι εκπαιδευόμενοι του παρόντος προγράμματος επιτυγχάνουν και δημοσιεύουν τόσο θετικά reviews. Γιατί το παρόν πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με απλότητα, πληρότητα και επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια. Επίσης, συνεχώς ανανεώνεται με τις νέες εξελίξεις της γλώσσας.
  Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
  Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν με βάση μία εργασία που θα παραδοθεί στο τέλος του προγράμματος. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
  Γλώσσα Διδασκαλίας
  Ελληνικά
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
  Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
  Ολοκλήρωση προγράμματος: 20/08/2024
  Επιστημονική περιοχή
  Τρόπος διεξαγωγής
  Μονάδες ECTS: 10
  Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 100
  Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
  Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 200
  Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
  Συνολικές ώρες: 300
  Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
  Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
  Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
  Υποστήριξη
  Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
  Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
  Σε ποιους απευθύνεται
  • Εκπαιδευόμενους χωρίς πρότερη ή με μικρή γνώση στον προγραμματισμό που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστούν στον χώρο του προγραμματισμού
  • Εργαζόμενους στο χώρο του προγραμματισμού που θέλουν να ανέλθουν σε senior software developer θέσεις εργασίας.
  • Φοιτητές και απόφοιτους που θέλουν να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά στο πεδίο του προγραμματισμού.
  • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προετοιμαστούν για να περάσουν το Oracle Certified Professional Java Programmer Certification.
  • Όλους όσους θέλουν να μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές Java με ολοκληρωμένο και επαγγελματικό τρόπo.
  Προαπαιτούμενες Γνώσεις
  Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα.
  Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
  Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
  Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
  Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
  Επιστημονικός Υπεύθυνος
  Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
  Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
  Κόστος
  ELEARNING: 400€
  Επιδότηση ΛΑΕΚ
  Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
  Περιγραφή δόσεων
  Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 400€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 180€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 220€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 320€ (σύνολο ποσού), 180€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 140€ (δεύτερη δόση).
  Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
  Άνεργοι: 20%
  Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
  Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
  Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
  Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
  Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
  Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

  Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

  7 comments
  Πολύ καλή οργάνωση και συνέπεια.
  ΠΣ
  Πολύ βοηθητικό!
  ΑΠ
  Εξαιρετικά δομημένο σεμινάριο κατάρτισης, πληρέστατο και πολύ βοηθητικό για αρχάριους.
  ΛΜ
  Εξαιρετικό πρόγραμμα σίγουρα θα παρακολουθήσω και οποιοδηποτε άλλο υπάρξει σχετικά με τη java. Συγχαρητήρια στην ομάδα των ανθρώπων που δημιουργούν τέτοιου είδους μαθήματα.
  ΓΚ
  Αν και η γλώσσα έχει μεγάλο βάθος και ακόμα μεγαλύτερο ο προγραμματισμός, ήταν αρκετό για να σε κεντρίσει ώστε να συνεχίσεις και στο επόμενο επίπεδο.
  ΔΓ
  Το πρόγραμμα είχε πολύ καλή οργάνωση και η ανταπόκριση του καθηγητή στις ερωτήσεις ήταν πολύ γρήγορη.
  ΠΑ
  Προτείνω ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα Προγραμματισμός με Java: Από το Α στο Ω- Οκτώβριος 2020. Αφου το ολοκλήρωσα κατάλαβα πως έκανα μια πολύ καλή επιλογή.
  JR

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

  • dummy kedivim-opa@aueb.gr

  • dummy210 8203 912


  Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

  • dummydz@aueb.gr

  • dummy210 8203 916, 912, 914


  Για τα eLearning Προγράμματα:

  • dummysecretary@elearning.aueb.gr

  • dummy210 8203 753

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  © Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Search