facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Ανάπτυξη Full Stack Web Εφαρμογών με Java Enterprise Edition, Hibernate και Spring

Ανάπτυξη Full Stack Web Εφαρμογών με Java Enterprise Edition, Hibernate και Spring

PI_javafull
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Η Java Enterprise Edition (πλέον Jakarta EE) σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες Hibernate, Spring και Web Programming χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Full Stack εφαρμογών. Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και διεθνώς που παρέχει στους εκπαιδευόμενους υψηλού επιπέδου προγραμματιστικές δεξιότητες στις παραπάνω τεχνολογίες μέσα από πραγματικές εφαρμογές. Οι απόφοιτοι του προγράμματος εργάζονται στις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού. Η ύλη καλύπτεται αναλυτικά και σε βάθος ενώ το πρόγραμμα συνεχώς ανανεώνεται και καλύπτει την Jakarta EE και τις τελευταίες εκδόσεις των Hibernate και Spring.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι:
 • Θα έχουν αποκτήσει τις προγραμματιστικές δεξιότητες που χρειάζεται για να εργαστούν ως Full-Stack Software Developers.
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου στις τεχνολογίες Java EE, Hibernate, Spring και Web programming.
 • Θα είναι σε θέση να δείξουν μέσα από projects στο GitHub τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους, σε μελλοντικούς εργοδότες.
Θεματικές ενότητες
 1. Αναθεώρηση, Ανάγνωση και Έλεγχος κώδικα, Maven, Git/GitHub
  Αναθεώρηση - Java Professional Programming, Ανάγνωση και Έλεγχος κώδικα / JUnit / Mockito, Οργάνωση Προγραμμάτων με Maven / POM.xml, Version Management με το Git και GitHub.
 2. Advanced Programming, Στρωματοποιημένες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών, Βάσεις Δεδομένων και JDBC
  UML / Design Patterns / Static Factory Methods, Singleton / Builder Pattern / Abstract Factory Design Pattern, Layered Architectures / Client-Server / Two-Tier / Three-Tier, Model-View-Controller (MVC) / Data Access Object (DAO) / Service-Oriented Architecture (SOA), Data Transfer Objects (DTO), Java Database Connectivity (JDBC), Database Design
 3. Java Enterprise Edition, Servlets, JSP, JSTL
  Java EE / Jakarta EE, Web Containers / Apache Tomcat, HTTP / HTTP Methods, Servlets / Web.xml / Annotations, URL Mapping, Java Server Pages - Scriptlet - JSP tags, Request Dispatcher - JSP Standard Tag Library (JSTL), Expression Language (EL), Back-end development with JSP / JSTL/ EL
 4. HTML/CSS/JavaScipt/AJAX/JSON/XML
  HTML / CSS / JavaScript / AJAX / JSON - Detailed presentation and examples of Front-End design, Web Front Development for real applications, RESTful Web Services Application Development with Gson API, Full Stack Development Web Application
 5. JPA και Hibernate
  Hibernate / ORM / Mapping persistent classes, JPA (Java Persistence API), JPQL, Native Queries, Entity Manager / First Level Cache, Persistence Context / Entity Transaction, H2 Database / Persistence.xml, Maven Project Development with JPA and Hibernate, Domain Models and JPA Annotations / Associations, Integrated Application Development with Criteria Queries, CRUD API and Web Front-End with JSP
 6. Spring Framework
  Spring / Inversion of Control (IoC) / Dependency Injection, Spring / Wiring Beans / Aspect Oriented Programming (AOP), Spring Boot / Embedded Web Servers, Spring on the Web / Spring MVC / Dispatcher Servlet, Gradle and dependency management, Spring Data / Repositories, REST API / Resource Oriented Paths, Data Binding, Thymeleaf and Template management, Spring Security / Validation / Validators, Development of integrated applications
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Περισσότερες από 30 ώρες video on-demand
 • Αναλυτικές παρουσιάσεις/σημειώσεις σε όλα τα θέματα που παρουσιάζονται
 • Μικρές προγραμματιστικές εργασίες και μεγάλα projects
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα καλύπτει σε βάθος τεχνολογίες που ζητάει η αγορά εργασίας. Παρουσιάζει συνδυαστικά, θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, καλών πρακτικών προγραμματισμού (Design Patterns), ελέγχου κώδικα, ανάπτυξης Full-Stack εφαρμογών με Java EE και υψηλού επιπέδου προγραμματισμού με Hibernate και Spring που δεν υπάρχουν σε άλλα online προγράμματα στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο συνδυασμός των γνώσεων που αποκτούν οι απόφοιτοι τους επιτρέπει να ανταποκριθούν σε σύνθετα έργα και πολλαπλούς ρόλους στο χώρο του προγραμματισμού. Αυτός είναι ο λόγος που οι εκπαιδευόμενοι του παρόντος προγράμματος δημοσιεύουν θετικά reviews. Και κυρίως αυτός είναι ο λόγος που οι απόφοιτοι του προγράμματος εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού που καλύπτουν μεγάλο φάσμα τεχνολογιών.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν βάση μία εργασία που θα παραδοθεί στο τέλος του προγράμματος. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 20/08/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 10
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 100
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 200
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 300
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Άτομα με βασικές γνώσεις στον προγραμματισμό με Java που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους.
 • Όλους όσους θέλουν να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά στο πεδίο του προγραμματισμού.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Βασικές γνώσεις προγραμματισμού με Java
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 500€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 500€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 280€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 220€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 400€ (σύνολο ποσού), 280€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 120€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

3 comments

Μέσω του προγράμματος κατάφερα να αναπτύξω περεταίρω τις γνώσεις μου σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη Full Stack Web Εφαρμογών και αυτό με βοήθησε να το εφαρμόσω στη πράξη στην εργασία μου. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Αλέξανδρος Κ.
Προγραμματιστής

ΑΚ
Έμεινα πολύ ευχαριστημένη με το συγκεκριμένο πρόγραμμα , καθώς καλύπτει πολύ αναλυτικά και με αρκετά πρακτικά παραδείγματα όλες τις έννοιες , χωρίς να σου αφήνει κενά. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια άκρως κατανοητά. Ανυπομονώ να εφαρμόσω όλες τις γνώσεις που προσκόμισα σε πραγματικά projects!
ΝΒ
Αν υπάρχει κάτι το οποίο θα άλλαζα, είναι να μάθαινα για το πρόγραμμα αυτό νωρίτερα, μιας και θα είχα εξελιχθεί νωρίτερα και πιο εύκολα. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη η επιλογή των θεμάτων που καλύπτει το μάθημα, όπως και η σειρά με την οποία διδάσκονται. Είναι πράγματα που ζητάει η αγορά εργασίας και η βάση σε ότι και να κάνει κανείς αργότερα. Επίσης καλύπτονται πολύ σημαντικά θέματα σχεδιασμού που δεν τα βρίσκεις σε άλλα OnLine μαθήματα. Έμαθα όλα όσα είχα ανάγκη να μάθω σε ένα μόνο πρόγραμμα. Είχα ενδοιασμούς για την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας, αλλά τελικά πιστεύω ότι είναι έως και καλύτερη από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Ο κ. Ανδρούτσος ήταν υπέρ του δέοντος υποστηρικτικός σε όλα κάνοντας την διαφορά! Το υλικό είναι πολύ αναλυτικό και κατανοητό, κάνοντας την μάθηση ευχάριστη! Δεν θα μπορούσα να περάσω με πιο εποικοδομητικό τρόπο τον χρόνο μου. Θα συνιστούσα το πρόγραμμα σε όλους όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στον προγραμματισμό και στην καριέρα τους, όποιο και να είναι αυτό!
ΕΡ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search